đô thị

UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Long Biên năm 2017
Ngày đăng 10/01/2017 | 08:25  | Lượt xem: 3625

Ngày 03/01/2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Long Biên.

Theo đó kế hoạch sử dụng đất quận Long Biên năm 2017 tổng diện tích đất tự nhiên là 5.982,05ha, trong đó: diện tích đất nông nghiệp là 1.746,78ha; diện tích đất phi nông nghiệp là 4.222,85ha và diện tích đất chưa sử dụng 12,41ha.

 Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận gồm: 50 dự án không thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất (đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất); 32 dự án chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016, chuyển sang thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 56 dự án đăng ký mới thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Long Biên xem tại đây