đô thị

Kiểm tra hiện trường công tác quản lý đất công theo quy hoạch phân khu N10.
Ngày đăng 07/02/2017 | 08:18  | Lượt xem: 2303

Sáng ngày 06/02/2017 tại hiện trường ô quy hoạch H.1/LX2, H.1/LX3 và H.1/CQ03 bản đồ phân khu sử dụng đất N10 thuộc địa giới hành chính phường Bồ Đề.

Sáng ngày 06/02/2017 tại hiện trường ô quy hoạch H.1/LX2, H.1/LX3 và H.1/CQ03 bản đồ phân khu sử dụng đất N10 thuộc địa giới hành chính phường Bồ Đề. Đ/c Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ cùng đoàn kiểm tra đã kiểm tra hiện trường các ô quy hoạch, theo đó để đảm bảo thực hiện quy hoạch đúng, đảm bảo quyền lợi nhân dân khu vực, cũng như chủ trường Thành phố và thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017, Đ/c Bí thư Quận uỷ đã định hướng chỉ đạo UBND Quận thực hiện một số yêu cầu ngay tại hiện trường.

Tham dự đoàn kiểm tra hiện trường có Đ/c Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND Quận, Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng QLĐT, Trịnh Quốc Huy - Trưởng phòng TNMT, Đ/c Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc Ban QLDA, Văn phòng HĐND - UBND, Đ/c Bí Thư  và Chủ Tịch UBND phường Bồ Đề. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ trưởng Đoàn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đ/c Bí thư Quận uỷ, Đ/c Chủ tịch UBND Quận đã chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị liên quan thực hiện một số công tác cần làm ngay:

1. Giao phòng Quản lý đô thị: Tổng hợp, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện nhiêm vụ theo chỉ đạo của UBND Quận tại buổi kiểm tra hiện trường.

2. Giao Ban Quản lý dự án - quận Long Biên tham mưu thực hiện ngay:

            - Tiến hành lập hồ sơ xin chỉ giới đường đỏ tuyến đường 25m giáp hai ô quy hoạch H.1/LX2 và H.1/LX3 (Từ đê Tả Ngạn Sông Hồng đến hết ô quy hoạch H.1/LX3).

            - Rà soát, lập dự án thực hiện đấu giá sử dụng đất tại hai ô quy hoạch H.1/LX2 và H.1/LX3.

3. Giao UBND Quận chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo UBND Thành phố bất cập tại ô quy hoạch H.1/CQ03 bản đồ phân khu sử dụng đất N10 đề nghị Thành phố cho thay đổi mục đích sử dụng đất thành đất Công cộng phục vụ dân sinh khu vực.