đô thị

Giao ban công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng tháng 2 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017
Ngày đăng 26/02/2017 | 11:59  | Lượt xem: 2821

Ngày 22/02/2017, tại phòng họp số 2 Quận ủy, Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên tổ chức buổi giao ban công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng tháng 1, 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch HĐND quận. Đồng chí Vũ Thu Hà – Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UB Mặt trận tổ quốc, Hội liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn, Liên đoàn lao động quận; các thành viên BCĐ 197 và chủ tịch UBND 14 phường      

 Qua báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng tháng 1, 2/2017 của cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo đánh giá cao trách nhiệm và kết quả công tác của các phòng ban, ngành đoàn thể và UBND các phường trong một số lĩnh vực, Kết quả cụ thể như sau:

1 Công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị

- UBND các phường: Xử lý 694 trường hợp, xử phạt: 97 triệu đồng.

- Công an quận: Xử lý 1.736 trường hợp vi phạm, xử phạt 1.461 trường hợp, với số tiền xử phạt: 382,9 triệu đồng.

- Đội Thanh tra Giao thông vận tải: Lập biên bản xử lý 133 t/h vi phạm TTATGT-TTĐT-VSMT, xử phạt tiền 103 triệu đồng.

2. Công tác quản lý TTXD:

- Cung cấp 35 hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch cho các cá nhân trên địa bàn quận.

Cấp 275 giấy phép (52 giấy phép có thời hạn, 223 giấy chính) với 52062.52m2 sàn xây dựng. Thu thuế với tổng số tiền: 275 triệu đồng.

- Công tác phòng cháy, chữa cháy:

- Phòng Cảnh sát PCCC số 4 đã phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra 359 cơ sở; lập 359 biên bản; phát hiện, kiến nghị các đơn vị, cơ sở khắc phục 755 tồn tại thiếu sót về PCCC.  Qua kiểm tra đã xử phạt 49 trường hợp với số tiền 84.650.000 đồng.

- Tổ chức 15 buổi tuyên truyền về công tác PCCC cho 2.432 người thuộc cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên:

- Tổ chức 14 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 1243 người  dự và được đề nghị trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo, huấn luyện PCCC, CNCH cấp giấy chứng nhận.

- Hướng dẫn 82 cơ sở tổ chức thực tập phương án chữa  cháy nội bộ của cơ sở.

- Tổ chức thực tập 05 phương án chữa cháy phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PC&CC với lực lượng chữa cháy của cơ sở.

  Sau khi nghe Lãnh đạo Công an Quận, Phòng Quản lý Đô thị báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên ban chỉ đạo và Chủ tịch UBND các phường. Đặc biệt tiếp thu ý kiến của đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND Quận kết luận về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017:

1. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

-  Giao Công an quận, tiếp tục thực hiện phương án đảm bảo an ninh chính trị các sự kiện chính trị, các lễ hội đầu xuân diễn ra trên địa bàn quận. Chủ động nắm tình hình các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn quận, trọng tâm là tình hình an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, tôn giáo, các điểm mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hoạt động của người nước ngoài, các đối tượng trọng điểm an ninh,…

- Yêu cầu các cấp, các ngành, UBND các phường tiếp tục nắm bắt tình hình; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và có phương án phòng ngừa các diễn biến xấu có thể xảy ra; kịp thời báo cáo UBND quận những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh mới phức tạp để có phương án giải quyết.

2. Công tác phòng cháy, chữa cháy:

2.1. Giao UBND các phường:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn năm 2017.

- Chủ động tổ chức rà soát các cơ sở, các điểm có nguy có cháy nổ cao như: các chợ, trung tâm thương mại, nơi tập trung tổng hợp các loại hàng hóa và vật liệu dễ cháy với số lượng lớn, cửa hàng gas.v.v.. Phối hợp với các ngành chức năng quận tổ chức tuyên truyền, vận động và xây dựng kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm.

2.2. Giao Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy số 4:

- Phối hợp cùng các ngành chức năng Quận, UBND các phường tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Quận. Tham mưu UBND quận triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy đối với điểm có nguy cơ cháy nổ cao, khu vực tập trung đông người, cụm dân cư... trên điạ bàn Quận.

- Chủ động rà soát những bất cập tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy, tổng hợp, tham mưu UBND quận phương án giải quyết. Xây dựng, tham mưu UBND quận, kế hoạch tập huấn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận năm 2017. Báo cáo UBND quận (qua phòng Quản lý đô thị), trước ngày 15/03/2017.

3. Công tác quản lý trật tự đô thị:

3.1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường:

- Tổ chức tuyên truyền kế hoạch thực hiện Năm trật tự xây dựng và văn minh đô thị và đề án" Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận" năm 2017 tới toàn thể nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn tại, tái vi phạm, phát sinh mới qua báo cáo tại kỳ giao ban và qua kiểm tra. Thực hiện tốt công tác duy trì chống tái vi phạm. Báo cáo UBND quận (qua phòng Quản lý đô thị, hình ảnh xử lý kèm theo…) trước ngày 22/03/2017. Tổng hợp, báo cáo UBND quận những khó khăn, vường mắc trong quá trình thực hiện (qua phòng Quản lý đô thị).

3.2. Giao phòng Quản lý đô thị:

- Chủ trì, phối hợp với Công an quận triển khai Kế hoạch thực hiện " Đề án nâng cao hiệu quả của lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn các Phường. Tham mưu, báo cáo UBND quận các điểm vi phạm còn tồn tại và những điểm vi phạm có tính chất phức tạp.

3.3. Đề nghị UB Mặt trận tổ quốc, Thường trực HĐND quận: Tiếp tục thực hiện các chuyên đề giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận.

4. Công tác vệ sinh môi trường:

4.1. Giao Ban Quản lý dự án: Chủ trì, phối hợp cùng UBND các phường, đơn vị duy tu, duy trì , tiếp tục rà soát, nắm bắt và có phương án điều chỉnh những bất cập trong quá trình triển khai phương án cơ giới hoá thu gom vận chuyển rác. Kịp thời báo cáo UBND quận phương án giải quyết những bất cập tồn tại.

4.2. Giao phòng Tài chính Kế hoạch: Hoàn thiện và tổ chức lấy ý kiến các ngành về phương án thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường. Tham mưu UBND quận phê duyệt phương án để tổ chức triển khai thực hiện, xong trước ngày 04/03/2017.

4.2. Đề nghị UB Mặt trận tổ quốc, Thường trực HĐND quận: Tiếp tục thực hiện các chuyên đề giám sát công tác thu gom vận chuyển rác trên địa bàn Quận.

4.3. Giao UBND các phường: Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phương án thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên cơ sở phương án được UBND quận phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các điểm phế thải tồn đọng (nếu có).

5. Công tác quản lý trật tự xây dựng:

5.1. Giao UBND các phường: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Báo cáo UBND quận kết quả thực hiện (qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 22/03/2017.

5.2. Giao phòng Quản lý đô thị:

- Chủ động, rà soát, hoàn thiện, tổ chức lấy ý kiến các ngành, UBND các phường Quy trình nội bộ về việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên. Tham mưu UBND quận quyết định ban hành quy trình để tổ chức thực hiện, xong trước ngày 20/03/2017.

- Tăng cường công tác kiểm tra sau phép các công trình nhà ở riêng lẻ và các công trình xây dựng khác xây dựng trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát được tình hình. Tổng hợp và báo cáo UBND quận kết quả kiểm tra (kèm theo hình ảnh kiểm tra) hàng tháng (trước ngày 24 hàng tháng).

5.3. Giao Đội Thanh tra xây dựng: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Kiểm tra, kiểm soát, áp dụng các biện pháp ngăn chăn và xử lý ngay đối với trường hợp phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, công trình xây dựng của các doanh nghiệp sử dụng vốn ngoài ngân sách.

6. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội:

6.1. Giao UBND các phường: Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các lễ hội trên địa bàn và có các phương án đảm bảo an ninh trật tự, trông giữ xe, phân luồng giao thông.. ngăn chặn các hoạt động mê tin dị đoan, đánh bạc dưới mọi hình thức. Báo cáo UBND quận (qua phòng Văn hóa thông tin) trước ngày 04/03/2017 để tổ chức thẩm định.

6.2. Giao phòng Văn hóa thông tin: Tổ chức thẩm định các phương án tổ chức lễ hội của UBND các phường. Tham mưu UBND quận phê duyệt phương án.

6.3. Giao Công an quận: Chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, kịp thời xử lý những hoạt động tại các lễ hội như: Cờ bạc, những mâu thuẫn xảy ra đánh nhau....Kịp thời báo cáo UBND quận tình hình an ninh trật tự và những vấn đề phực tạp trong quá trình tổ chức lễ hội.

7. Công tác lắp đặt Camera an ninh:

6.1. Giao Công an quận: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND quận, tham mưu UBND quận tiếp tục triển khai phương án lắp đặt Camera để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội... trên địa bàn Quận. Tham mưu UBND quận kế hoạch tổ chức tập huấn, nghiệp vụ về Camera an ninh. Hoàn thành báo cáo UBND quận trước ngày 22/03/2017.

6.2. Giao UBND các phường: Chủ động xây dựng phương án và tổ chức triển khai thực hiện phương án lắp đặt Camera an ninh trên địa bàn Phường. Báo cáo UBND quận kết quả thực hiện (qua Công an quận) trước ngày 22/03/2017.