đô thị

Triển khai kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 07/03/2017 | 18:00  | Lượt xem: 7541

Sáng ngày 07/3/2017, tại Hội trường Công an quận, Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố.

Tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Hồng Khanh - Phó trưởng Công an Quận - Phó tưởng ban chỉ đạo 197 quận Long Biên triển khai Kế hoạch tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn quận Long Biên;  Đ/c Nguyễn Mạnh Trình - PCT UBND quận triển khai Kế hoạch lắp đặt hệ thống Camera an ninh công cộng trên địa bàn quận Long Biên.

Qua nội dung quán triệt của Lãnh đạo UBND quận, Lãnh đạo Công an quận, đồng chí Vũ Thu Hà Chủ tịch UBND quận quán triệt chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các ngành, UBND các phường thực hiện các nội dung như sau:

1. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông

Giao UBND phường, Công an 14 phường tổ chức ký cam kết đối với các tổ chức cá nhân về việc chấp hành quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông với các nội dung:

+ Việc chấp hành các quy định về không chiếm dụng lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện không đúng quy định.

+ Sắp xếp hàng hóa, bàn ghế, biển hiệu, biển quảng cáo trong khuôn khổ cửa hàng; không treo, bán các loại hàng hóa, hàng ăn trước mặt tiền các cửa hàng.

+ Tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo, bệ bục, vật dụng, các hạng mục xây dựng không đúng quy định.

+ Để xe đúng nơi quy định.

+ Đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định, không vứt rác ra lòng đường, hè phố.

-  Tuyên truyền trực tiếp đến từng đối tượng vi phạm, vận động các hộ vi phạm tự tháo dỡ, khắc phục các vị phạm về TTĐT.

- UBND các phường, các ngành thực hiện việc xử lý vi phạm TTĐT thường xuyên, liên tục; Không tổ chức các đợt ra quân ồ ạt.

- Các vi phạm phải được xử lý dứt điểm, có hiệu quả, có biện pháp duy trì chống tái vi phạm.

- Hàng tháng, UBND quận, UBND phường tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường hè phố và các điểm trông giữ phương tiện.

2. Công tác lắp đặt camera an ninh

UBND các phường tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân trên địa bàn quận hiểu, tích cực ủng hộ, tham gia lắp đặt camera an ninh trên tinh thần tự nguyện, xã hội hóa.

Định kỳ tổ chức các buổi giao ban đánh giá hiệu quả của việc lắp đặt camera để bổ xung, đề xuất kịp thời.