đô thị

Cập nhật các thông tư mới ban hành của Bộ Xây dựng
Ngày đăng 31/03/2017 | 16:51  | Lượt xem: 1710

Thông tư mới ban hành của Bộ Xây dựng

Ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng có Thông báo số 39/TB-BXD  về việc ban hành các Thông tư mới :

1. Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngay 29/12/2016, ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công

 2. Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016, hướng dẫn hợp đồng thiết kế cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình

3. Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016, quy định việc phân hạng và công nhận nhà chung cư