đô thị

Giao ban tiến độ thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh
Ngày đăng 09/06/2017 | 16:03  | Lượt xem: 1650

Sáng ngày 08/6/2017, Ban TVQU tổ chức giao ban tiến độ thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến KĐT mới Thượng Thanh, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng BT.

Dự họp có Chủ tịch UB MTTQ Quận; Trưởng Ban dân vận; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Quận; Trưởng các phòng ban: Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên môi trường; Quản lý đô thị, Ban Bồi thường GPMB; Ban QLDA; Chi nhánh PTQĐ Long Biên; Lãnh đạo Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND-UBND Quận; Chánh thanh tra xây dựng Quận; Giám đốc Công ty thoát nước số 5; Lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Ngọc Thụy và Thượng Thanh; Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Khai Sơn – Nhà đầu tư dự án; Đơn vị thi công và Đơn vị tư vấn giám sát dự án. Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì và kết luận cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Phòng Tài chính - Kế hoạch và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Đồng chí Bí thư Quận ủy kết luận:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đồng thời đảm bảo sự chặt chẽ về pháp lý của dự án.

2. Duy trì chế độ giao ban và thực hiện quản lý chặt chẽ hồ sơ pháp lý và hiện trường dự án. Biên bản hóa các buổi làm việc nhằm rõ việc, rõ trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cùng Nhà đầu tư thực hiện dự án.

3. Giao cho Đồng chí Chủ tịch UBND Quận chỉ đạo các nội dung:

3.1. Tập trung chỉ đạo các ngành phối hợp với Nhà đầu tư làm việc với Ban hạ tầng tả ngạn đẩy nhanh tiến độ giao đất.

3.2. Về việc điều chỉnh thiết kế áo đường: UBND Quận ra văn bản khuyến cáo nội dung về phương án thiết kế. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm hoàn toàn về phương án điều chỉnh thiết kế.

3.3. Yêu cầu có tiến độ chi tiết thi công hạ tầng kỹ thuật khu TĐC tại ô CT3 cho tới khi đủ điều kiện thực hiện tái định cư (đủ đường vào, cấp điện và cấp nước); Giao Ban QLDA ĐTXD nghiên cứu phương án tuyến đường kết nối với ô CT3 trên cơ sở phối hợp cùng với UBND phường.

3.4. Về nghĩa trang bãi xém: nghiên cứu và thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 534

3.5. Giao UB MTTQ, Ban dân vận, Thường trực HĐND Quận và Lãnh đạo Đảng ủy - UBND các phường phối hợp với Nhà đầu tư lên kế hoạch cụ thể và tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tại địa phương đặc biệt là các hộ dân có mộ nằm trong ranh giới dự án đường.

3.6. Đề nghị đồng chí PCT Nguyễn Mạnh Trình khẳng định về vấn đề cấp phép xây dựng đối với các dự án mà nhà đầu tư đang triển khai thực hiện tại ô TT1 và HH1.

3.7. Về quản lý về mặt tài chính: thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng tháng của Nhà đầu tư đối với UBND Quận về tài chính (ghi thu, ghi chi … dự án).

3.8. Đồng ý về chủ trương thực hiện GPMB Giai đoạn 2, các đơn vị có liên quan phối hợp với Chủ đầu tư xây dựng rõ tiến độ triển khai trên cơ sở tiến độ thi công tại ô CT3 nhằm đảm bảo tính khả thi và chặt chẽ.