đô thị

UBND Quận đánh giá kết quả thực hiện “Quy trình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên”
Ngày đăng 16/06/2017 | 10:24  | Lượt xem: 1647

Chiều ngày 15/06/2017 tại phòng họp 1 - UBND Quận, UBND Quận đã làm việc với Đội Thanh tra xây dựng, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các Phường về kết quả thực hiện Hướng dẫn 03/HD-UBND ngày 04/04/2017 của UBND Quận về “Quy trình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên”.

Dự họp có các đồng chí Đ/c Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND Quận - trụ trì cuộc họp, Đ/c Nguyễn Mạnh Trình - PCT UBND Quận, Đ/c Vũ Văn Minh - Đôi trưởng Đội TTXD quận Long Biên, Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng QLĐT, Đ/c Vũ Ngọc Hiệp - Phó Trưởng phòng QLĐT và Chủ tịch các UBND phường Long Biên, Phúc Lợi, Giang Biên, Thạch Bàn.

Tại cuộc họp phòng Quản lý đô thị tổng hợp báo cáo của UBND các Phường về kết quả sau hai tháng triển khai thực hiện quy trình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên theo Hướng dẫn 03/HD-UBND ngày 04/04/2017 của UBND Quận.

Sau khi nghe báo cáo của phòng Quản lý đô thị, đội TTXD và UBND các Phường về tình hình triển khai, các khó khăn vướng mắc và các đề xuất. Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND Quận yêu cầu:

- Các ngành tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, thắt chặt kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

- Sau khi nhận hồ sơ Thông báo khởi công xây dựng của công dân tại bộ phận Một cửa Phường và trước khi ban hành Thông báo đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình, UBND Phường có trách nhiệm cử cán bộ làm việc với chủ đầu tư tuyên truyền, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện một số nội dung yêu cầu tại mặt sau giấy phép xây dựng được cấp.