đô thị

Giao ban công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường hè phố và vệ sinh môi trường tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017
Ngày đăng 08/08/2017 | 10:44  | Lượt xem: 1473

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, tại Hội trường B, Công an quận Long Biên, UBND quận Long Biên tổ chức buổi giao ban công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường hè phố và vệ sinh môi trường tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – Uỷ viên BTV Quận uỷ - Phó chủ tịch UBND quận – Chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Công an quận; lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Văn hoá thông tin, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, Đội Cảnh sát giao thông số 5, Đội Thanh tra xây dựng quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4; Phó chủ tịch phụ trách kinh tế đô thị, Trưởng Công an 14 phường

Qua báo cáo kết quả thực hiện công tác trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường hè phố và vệ sinh môi trường tháng 7, Ban chỉ đạo đánh giá cao trách nhiệm và kết quả công tác của các phòng ban, ngành đoàn thể và UBND các phường trong một số lĩnh vực, Kết quả cụ thể như sau:

Công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị

UBND các phường: Xử lý 768 trường hợp; xử phạt 146 triệu đồng.

Đội Thanh tra Giao thông vận tải: Lập biên bản, xử lý 99 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; xử phạt 103 triệu đồng.

Công an Quận: Xử lý 1.627 trường hợp vi phạm; xử phạt 1.574 trường hợp với số tiền 319.9 triệu đồng.

Công tác Vệ sinh môi trường:

Ban QLDA ĐTXD quận: In ấn hóa đơn và phát 68.000 hóa đơn cho UBND các phường; làm việc trực tiếp với từng phường để hướng dẫn và chuyển giao phần mềm quản lý hóa đơn. Bên cạnh đó, biên soạn tin bài gửi phòng VHTT tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện. Tính đến 26/7/2017, tổng số tiền thu giá dịch vụ đạt 5,4/22,8 tỷ đồng. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Công an Quận, Phòng Quản lý Đô thị báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên ban chỉ đạo và UBND các phường, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó chủ tịch UBND quận kết luận về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017:

1. Công tác quản lý trật tự đô thị:

UBND quận yêu cầu các ngành chức năng quận, UBND các phường tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận theo kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 06/3/2017 của UBND quận về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý giải quyết  vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn quận Long Biên; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đoàn kiểm tra liên ngành quận (phiếu giao việc) về công tác quản lý trật tự đô thị (Quyết định 1199/QĐ-UBND ngày 10/3/2017).

1.1. Yêu cầu UBND các phường:

- Căn cứ điều kiện cụ thể, chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị hàng tuần (đăng ký số điểm xử lý, thời gian xử lý...), chủ động đề xuất phương án hỗ trợ trong quá trình thực hiện (phương tiện, lực lượng...)

- Kiên quyết và xử lý dứt điểm các vi phạm, tái vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán trên địa bàn (đặc biệt lưu ý đối với tình trạng hàng quán ăn đêm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; xe đỗ không đúng quy định...)

1.2. Giao phòng Quản lý đô thị:

- Phối hợp cùng Công an quận thường xuyên tham mưu UBND quận trong công tác chỉ đạo điều hành; phương án xử lý đối với các trường hợp vi phạm phức tạp và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện của UBND các phường. Tổng hợp kết quả điều tra cơ bản, các vấn đề khó khăn vướng mắc và tham mưu đề xuất các giải pháp để đảm bảo duy trì bền vững công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận.

- Phối hợp cùng phòng Nội Vụ tăng cường kiểm tra công vụ UBND các phường trong công tác quản lý trật tự đô thị (theo quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 17/02/2017).

1.3. Giao Công an Quận:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch số 199/KH-CAHN-PV11 ngày 06/6/2017 của Công an Thành phố Hà Nội về tổ chức " Tổng điều tra cơ bản, kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khố, xe 3,4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp lấy danh nghĩa là xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Báo cáo UBND quận (qua phòng Quản lý đô thị) kết quả thực hiện trước ngày 24/8/2017.

2. Công tác vệ sinh môi trường:

2.1. Giao Ban Quản lý dự án: Chủ trì, cùng phòng Quản lý đô thị, UBND các phường tiếp tục thực hiện chuyên đề kiểm tra việc thực hiện phương án cơ giới hoá thu gom vận chuyển rác trên địa bàn Quận.

2.2. UBND các phường: Tăng cường kiểm tra, lập biên bản xử lý đối với các trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường (đổ rác không đúng nơi quy định, tập kết rác trên hè, dưới lòng đường....).

3. Công tác phòng cháy chữa cháy:

Yêu cầu các ngành chức năng quận, UBND các phường tăng cường phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4, trong công tác kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

4. Công tác lắp đặt Camera an ninh:

4.1. Giao Văn phòng HĐND – UBND quận:

- Tiếp tục phối hợp cùng Công an quận, UBND các phường rà soát, chốt các vị trí, điểm lắp đặt trước khi thi công, đảm bảo khả năng quan sát hiệu quả; khung hình camera rộng, tập trung nhìn vào các ngã ba; tập trung lắp trên các tuyến phố trọng điểm;

- Xây dựng quy trình quản lý, vận hành khai thác; hướng dẫn UBND các phường sử dụng hệ thống và vấn đề xử lý kỹ thuật.

- Nghiên cứu phương án lắp đặt Camera di động tại một số điểm nóng dễ xảy ra vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn quận.

4.2. Giao UBND các phường: Tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ công tác lắp đặt hệ thống Camera để đảm bảo an ninh trật tự (vị trí lắp đặt, đường truyền tín hiệu...).

Giao phòng Quản lý đô thị: Tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, UBND các phường.

Yêu cầu các phòng ban, đơn vị quận và UBND các phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện công việc, đảm bảo đạt hiệu quả.