đô thị

Thông báo về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục đối với một số loại dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 27/09/2017 | 09:25  | Lượt xem: 1169

Ngày 08/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số 794/TB-KH&ĐT gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các Sở, Ban, Ngành thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã về việc Thông báo về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục chấp thuận chủ trương cho Nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án; quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án và giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đối với một số loại dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về việc thành lập Tổ công tác giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án; quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án và giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đối với một số loại dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ ngày 11/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở Văn phòng UBND thành phố số 12 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm đối với các loại hồ sơ, văn bản sau:

1. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho Nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án;

2. Quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án đối với các dự án đầu tư công trọng điểm, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP;

3. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, các dự án xây dựng công trình theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố;

4. Giải quyết thảo gỡ những khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư, nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố, giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

Chi tiết văn bản:

/documents/303759/1489921/c8271a84b7dcb7dCV-5933-2017-01-signed.pdf/026e7ab0-ffc0-4c98-b563-b8554ec08528