đô thị

Tập trung, kiên quyết trong xử lý các vi phạm trật tự xây dựng, đô thị
Ngày đăng 25/11/2009 | 00:00  | Lượt xem: 651

Ngày 01 tháng 10 năm 2009; UBND quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng tháng 9/2009 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2009; đồng chí Vũ Đức Bảo - Phó Bí Thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị.  

Tham dự cuộc họp có các đồng chí PCT HĐND, UBND quận; các đồng chí lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, Văn phòng HĐND&UBND quận; toàn thể cán bộ nhân viên Thanh tra xây dựng; đại diện Công an quận, Điện lực Long Biên và Chủ tịch UBND các phường.

Hội nghị đã chỉ ra những vướng mắc, tồn tại trong hoạt động 9 tháng đầu năm 2009; đề ra các giải pháp để tổ chức quản lý, đặc biệt là công tác phối hợp giữa Thanh tra xây dựng và UBND các phường trong kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng. Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Đức Bảo - Chủ tịch UBND quận đã ghi nhận những kết quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng tháng 9/2009 vừa qua: số liệu các vi phạm trật tự xây dựng được phản ánh chính xác và khách quan; có nhiều chuyển biến tích cực trong xử lý các vi phạm; trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường được nâng cao; các ngành chức năng vào cuộc một cách đồng bộ, có hiệu quả; lực lượng Thanh tra xây dựng quận được củng cố; việc kiểm soát  tình hình được thực hiện bằng nhiều kênh thông tin…

Trong 3 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND quận cũng đã yêu cầu Thanh tra xây dựng, các phòng ngành chức năng, UBND các phường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung, kiên quyết xử lý các vi phạm, tồn tại (04 trường hợp xây dựng trong khu nhà công vụ Trung đoàn 918 phường Phúc Đồng tổ chức cưỡng chế dỡ bỏ đối với các vi phạm trong tháng 10/2009; tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát; yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, nghiêm cấm mọi trường xây dựng mới phát sinh trong khu nhà công vụ; kiểm tra việc thực hiện các dự án chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực ngoài bãi tại phường Long Biên, phường Bồ Đề…). Giao đồng chí Chánh Thanh tra xây dựng trong tháng 10/2009 trực tiếp làm việc với UBND các phường để phân tích, làm rõ và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp tồn tại cũ trên địa bàn các phường, báo cáo kết quả thực hiện trong giao ban tháng 10/2009…).

“Tấn công” quyết liệt vào những điểm nóng, trọng yếu

Chủ tịch UBND quận Vũ Đức Bảo cho rằng, với tốc độ phát triển đô thị như hiện nay đang đặt ra cho quận những nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, từ quận tới cơ sở. Đồng chí Chủ tịch UBND quận nói “Thành tích, số liệu cũng quan trọng, nhưng không phải là tất cả, vấn đề chính là hiệu quả thực sự của công tác điều hành, chỉ đạo…” Chính vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND quận cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, Chánh Thanh tra xây dựng phải quyết tâm vào cuộc, minh bạch hóa chế độ thông tin báo cáo; xác định rõ những địa bàn nóng, trọng yếu để tập trung chỉ đạo thì mọi việc có thể được giải quyết, cho dù đó là việc khó.

UBND quận xác định một số địa bàn trọng điểm cần quan tâm chỉ đạo như khu vực dân cư ngoài bãi các phường Bồ Đề, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Long Biên, Cự Khối, Giang Biên và Thượng Thanh; địa bàn các phường Bồ Đề, Ngọc Lâm, Đức Giang, Thượng Thanh và Ngọc Thụy; khu vực đường 40m phường Long Biên, khu vực nút giao cầu Thanh Trì… Đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các ngành chức năng, UBND các phường tiếp tục nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng tuần, hàng tháng về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Đức Bảo - Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh, tới đây, cần có những biện pháp cụ thể, mạnh hơn tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị với những nhiệm vụ trọng tâm và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.