đô thị

UBND quận đánh giá công tác hạ ngầm đường dây, đường ống trên địa bàn.
Ngày đăng 27/10/2017 | 17:17  | Lượt xem: 1311

Sáng ngày 27/10/2017, UBND quận tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp viễn thông về công tác xã hội hoá hạ ngầm đường dây, đường ống trên địa bàn quận.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ; đồng chí Chánh Văn phòng Quận uỷ, Văn phòng HĐND-UBND quận; Trưởng phòng Quản lý đô thị, Tài Chính Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận; lãnh đạo Công ty cổ phần viễn thông FPT( FPT Telecom), Công ty Viễn thông Hà Nội (VNPT Hà Nội), Viettel Hà Nội.

             

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch HĐND quận chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án, ý kiến phát biểu  của các đơn vị dự họp và sự thống nhất giữa các đơn vị Công ty cổ phần viễn thông FPT( FPT Telecom), Công ty Viễn thông Hà Nội (VNPT Hà Nội), Viettel Hà Nội; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận kết luận như sau:
- Giao phòng Quản lý đô thị, tham mưu UBND quận thành lập tổ công tác (bao gồm các các đơn vị viễn thông), phối hợp với các đơn vị viễn thông tổ chức rà soát thống kê, đánh giá hiện trạng công tác quản lý hệ thống hạ tầng viễn thông trên địa bàn quận; cung cấp thông tin dự án cho các đơn vị trong giai đoạn tiếp theo. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, cung cấp danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018, dự án thực hiện năm 2017, 2018 cho các đơn vị viễn thông để tham gia đầu tư, phối hợp trong quá trình thực hiện và đề nghị các đơn vị sớm có văn bản phúc đáp; tiếp tục rà soát các tuyến đường để đưa vào danh mục hạ ngầm trong những năm tiếp theo; tham mưu UBND quận lựa chọn một vài tuyến đường để thực hiện phương án chỉnh trang, bó gọn đường dây đường ống.

 - Đề nghị các đơn vị viễn thông, cung cấp thông tin danh mục dự án đơn vị đã đầu tư và dự kiến trong thời gian tới để phối hợp với UBND quận trong quá trình thực hiện và quản lý. Tham mưu UBND quận cơ chế quản lý hệ thống hạ tầng viễn thông trên địa bàn quận.