đô thị

Sử dụng mẫu đề nghị cung cấp nước sạch ( Hộ gia đình ) không có xác nhấn của UBND Phường
Ngày đăng 17/11/2017 | 08:47  | Lượt xem: 3072

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 10095/VP-ĐT ngày 26/10/2017

Nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các dịch vụ công theo cơ chế một cửa trong đó có dịch vụ lắp đặt đồng hồ đo nước hộ gia đình;

Để rút ngắn tối đa thời gian thực hiện, giảm tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, nhiều nơi, giải quyết công việc đăng ký cấp nước, UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở xây dựng yêu cầu các đơn vị cấp nước tổ chức thực hiện và hướng dẫn người dân sử dụng mẫu mẫu đề nghị cung cấp nước sạch ( Hộ gia đình ) không có xác nhấn của UBND Phường từ ngày 01/11/2017, mẫu đề nghị cụ thể: