đô thị

Kế Hoạch:Tổ chức công bố QH chỉ giới đường đỏ một số tuyến đường đã được phê duyệt, triển khai lập QHTMB hồ, vườn hoa và xác định chỉ giới một số tuyến đường trên địa bàn quận LB
Ngày đăng 29/05/2012 | 00:00  | Lượt xem: 887

Ngày 24 tháng 5 năm 2012 Uỷ ban nhân dân quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 163/KH-UBND về việc tổ chức công bố quy hoạch chỉ giới đường đỏ một số tuyến đường đã được phê duyệt, triển khai lập quy hoạch tổng mặt bằng hồ, vườn hoa và xác định chỉ giới một số tuyến đường trên địa bàn quận Long Biên năm 2012

 Ngày 24 tháng 5 năm 2012 Uỷ ban nhân dân quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 163/KH-UBND về việc tổ chức công bố quy hoạch chỉ giới đường đỏ một số tuyến đường đã được phê duyệt, triển khai lập quy hoạch tổng mặt bằng hồ, vườn hoa và xác định chỉ giới một số tuyến đường trên địa bàn quận Long Biên năm 2012".

Mục đích của kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 24/05/2012 bao gồm những nội dung sau:

- Cung cấp thông tin các dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 và chỉ giới đường đỏ các tuyến đường đã phê duyệt trên địa bàn quận Longg Biên để có cơ sở quản lý việc đầu tư xây dựng trên địa bàn và hạn chế việc xây dựng trên địa bàn và hạn chế việc xây dựng tạm trên địa bàn quận Long Biên.

-Từng bước triển khai Đề án "Xã hội hoá công tác đầu tư, quản lý, duy tu, duy trì và khai thác vườn hoa, công viên, hồ nước trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2012-2015".

- Làm căn cứ pháp lý để đầu tư và hợp tác đầu tư.

-Hoàn thiện hệ thống thông tin chỉ giới đường đỏ các tuyến đường tỉ lệ 1/500 trên địa bàn quận làm cơ sở để quản lý xây dựng, lập kế hoạch đầu tư xây dựng trên địa bàn

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc xin cấp phép xây dựng trên địa bàn quận (như giảm bớt chi phí, thời gian...)

- Thuận lợi cho việc khảo sát nghiên cứu đề xuất đầu tư các tuyến đường theo kế hoạch một cách có hiệu quả.