đô thị

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận Long Biên và Chương trình tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội.
Ngày đăng 11/06/2012 | 00:00  | Lượt xem: 691

Ngày 09/6/2012, Ủy ban nhân dân Quận Long Biên tổ chức Hội nghị “ Tuyên truyền, phổ biến về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận Long Biên và Chương trình tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội.”

            Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 11/4/2012 của UBND Quận Long Biên về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn Quận năm 2012; Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Quận Long Biên về việc kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Được sự chấp thuận của Quận ủy, Hội đồng nhân dân Quận, ngày 09/6/2012 UBND Quận Long Biên đã tiến hành tổ chức Hội nghị " Tuyên truyền, phổ biến về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận Long Biên và Chương trình tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội."

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Huy Chiến - Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND Quận Long Biên, đồng chí Bùi Văn Bình – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận; các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể; đại diện lãnh đạo 14 phường, Chủ tịch Hội phụ nữ, cán bộ phụ trách môi trường của 14 phường thuộc Quận cùng đại diện hơn 100 doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Quận.

Hội nghị tập trung vào 4 nội dung chính:

- Phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Các nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp Quận, Phường và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ.

- Phổ biến kế hoạch kiểm soát ô nhiễm của UBND Quận Long Biên, các nội dụng mà UBND Quận sẽ thực hiện trong thời gian tới đối với tình trạng ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Quận Long Biên.

- Các giải pháp giúp doanh nghiệp thực hiện việc xử lý ô nhiễm môi trường.

- Quan điểm, định hướng của UBND Quận Long Biên về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận Long Biên.

Sau khi nghe phổ biến các nội dung trên, đại diện các doanh nghiệp đã tham gia thảo luận một số nội dung về trách nhiệm và quyền lợi của mình. Một số vướng mắc của đại diện doanh nghiệp cũng đã được giải đáp thỏa đáng theo quy định của pháp luật hiện hành.