đô thị

Mức thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 02/10/2014 | 00:00  | Lượt xem: 985

.

Căn cứ quyết định số 05/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khoá XIV Kỳ họp thứ 10 về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội phải đăng ký cấp, gắn biển số nhà phải nộp lệ phí cấp biển số nhà. Việc đăng ký cấp biển số nhà áp dụng cho tất cả các loại nhà, công trình có nhà trên các tuyến đường phố, bao gồm các đường, phố, ngõ, nghách, hẻm, khu đô thị, khu nhà tập thể, các nhà chung cư tập thể hoặc cao tầng, căn hộ của nhà chung cư. Chủ sở hữu công trình, nhà, căn hộ hoặc người đại diện chủ sở hữu nhà có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà. Trường hợp chưa hoạc không xác định được chủ sở hữu thì người đang sử dụng có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà.

Mức thu quy định như sau:
Cấp mới: 45.000 ngàn đồng
Cấp lại:  30.000 ngàn đồng/1 lần.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội
Xem toàn văn quyết định tại đây.