đô thị

UBND quận thảo luận một số nội dung trọng tâm năm 2018
Ngày đăng 28/02/2018 | 14:06  | Lượt xem: 2180

Chiều ngày 27/02/2018, UBND quận Long Biên đã tổ chức họp thảo luận kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, các cơ chế đặc thù đối với các trường chất lượng cao và kế hoạch đặt tên đường phố, gắn biển số nhà, biển ngõ công năm 2018.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận.


Đ/c Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Mở đầu, phiên họp, phòng Nội vụ trình bày các nội dung cụ thể của kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018. Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2018 của Ban Chủ nhiệm Chương trình 02-CTr/QU của Quận uỷ về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử Quận, phường” năm 2018, phòng Nội vụ đã tham mưu UBND quận các nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo khung năng lực vị trí việc làm năm 2018 với 20 buổi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chung cho cán bộ đương chức và cán bộ quy hoạch, 07 buổi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho cán bộ đương chức, 03 buổi bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức theo khung năng lực vị trí việc làm.

Về các cơ chế đặc thù đối với các trường chất lượng cao, theo báo cáo của phòng Giáo dục & Đào tạo, trên địa bàn quận Long Biên hiện có 03 trường chất lượng cao: MN Đô thị Sài Đồng, MN Đô thị Việt Hưng và TH Đô thị Sài Đồng. Cả ba trường chất lượng cao đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3. Các nhà trường đã đạt được đầy đủ 05 tiêu chí chất lượng cao; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc giáo dục học sinh toàn diện theo hướng đổi mới tích cực, đáp ứng mọi nguyện vọng của phụ huynh khi gửi con vào trường. Các trường luôn nhận được sự quan tâm của Quận ủy - HĐND -UBND quận Long Biên, Đảng ủy chính quyền địa phương, các phòng ban ngành liên quan và cha mẹ học sinh. Cơ sở vật chất hiện đại, được đầu tư thiết bị công nghệ theo mô hình trường học điện tử phục vụ quản lý, giảng dạy, học tập. Đội ngũ giáo viên, nhân viên cơ bản đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ tại trường chất lượng cao. Phụ huynh học sinh tích ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua của nhà trường. Tuy nhiên, các trường chất lượng cao còn một số khó khăn như thời gian tuyển sinh thực hiện cùng với các trường trong toàn Thành phố trong khi các trường quốc tế, tư thục có nhiều giải pháp chủ động hơn trong tổ chức tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh sớm; hệ thống mạng lưới trường quốc tế, trường tư trên địa bàn phường, quận ngày càng phát triển, có cơ sở vật chất, khu vận động giáo dục thể chất, nhà ăn hiện đại.

Theo báo cáo của phòng Văn hóa thông tin về kế hoạch đặt tên đường phố và báo cáo của phòng Quản lý đô thị về kế hoạch gắn biển số nhà, biển ngõ công năm 2018, trước khi thành lập, trên địa bàn quận có 12 tuyến đường, phố được đặt tên. Đến hết năm 2017, có 64 tuyến đường, phố được đặt tên, trong đó có 41 tuyến mang tên địa danh và 23 tuyến tên danh nhân. Năm 2017, UBND quận đề xuất Thành phố đặt tên 11 tuyến đường, phố và được Thành phố chấp thuận đặt tên 03 tuyến (phố Nguyễn Lam, phố Đào Văn Tập, phố Mai Chí Thọ). Trong năm 2018, quận Long Biên tiếp tục đề xuất thành phố đặt tên đối với 10 tuyến đảm bảo các tiêu chí và có tên dự kiến.

Để đáp ứng nhu cầu đánh số nhà, ngõ công, cấp giấy chứng nhận số nhà theo tiến độ đặt tên đường phố mới của HĐND-UBND Thành phố, tiến độ hoàn thành của các dự án đường giao thông, các khu dân cư mới, tốc độ xây dựng nhà ở riêng lẻ mới trên địa bàn quận, UBND quận đã ban hành kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 28/12/2017 về việc lắp đặt biển số nhà, biển ngõ công, cấp giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn quận Long Biên năm 2018 với các mục đích, yêu cầu cụ thể: lắp đặt biển số nhà, ngõ công trên các tuyến đường, phố được đặt tên năm 2017, 2018; bổ sung tại các vị trí phát sinh mới, hoặc còn thiếu; giải quyết các kiến nghị cử tri; nâng cao tính khoa học, văn minh trong công tác quản lý đô thị, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị; nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân làm các thủ tục liên quan đến địa chỉ theo quy định của pháp luật. Nguyên tắc thực hiện: tổ chức lắp đặt mới biển số nhà, biển ngõ công theo phương án được UBND quận phê duyệt để tránh việc điều chỉnh nhiều lần gây lãng phí, hạn chế tối đa việc thay đổi hiện trạng.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận và các đơn vị dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu bổ sung một số nội dung đào tạo bồi dưỡng như kỹ năng ứng xử thân thiện của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, kỹ năng tổ chức hội nghị, cuộc họp; thống nhất xin ý kiến Thành phố về lộ trình tự chủ của các trường chất lượng cao; khảo sát, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất theo kiến nghị của các trường đảm bảo chất lượng dạy và học; thống nhất triển khai kế hoạch đặt tên đường phố, kế hoạch gắn biển số nhà, biển ngõ công năm 2018.