đô thị

Tổng kết thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy
Ngày đăng 02/03/2015 | 00:00  | Lượt xem: 771

Chiều ngày 25/02/2015, tại phòng họp số 2 Quận ủy, quận Long Biên đã tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường công tác quản lý đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2010-2015”


Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí đồng chí Vũ Đức Bảo - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; các đồng chí trong Ban chủ nhiệm Chương trình 03-CTr/QU.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo tổng kết Chương trình do đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND Quận đọc báo cáo tổng kết Chương trình trình bày. Các ý kiến tại hội nghị thống nhất cao với báo cáo tổng kết, đồng thời phát biểu làm rõ hơn những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm và quan điểm, định hướng lớn cho việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị của quận Long Biên giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Đức Bảo - Bí thư Quận ủy khẳng định tầm quan trọng của chương trình và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong 5 năm qua. Ban chủ nhiệm chương trình đã bám sát vào nội dung để tổ chức thực hiện, kịp thời tham mưu Quận ủy có những định hướng và chủ trương sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chương trình đã đề ra. Thông qua chương trình nhiều chủ trương, chính sách của Quận đã được tổ chức thực hiện góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung trên địa bàn quận, bộ mặt đô thị thay đổi rõ nét, đời sống của nhân dân được nâng lên. Qua hội nghị tổng kết đã rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện của nhiệm kỳ sau.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch UBND Quận, Chủ nhiệm chương trình kết luận hội nghị và giao cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến của các ngành, thành viên Ban chủ nhiệm chương trình và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy hoàn chỉnh báo cáo đánh giá để ban hành gửi các đơn vị liên quan.