đô thị

Giao ban Ban chỉ đạo 197 và công tác Quản lý đô thị, Trật tự xây dựng,Vệ sinh môi trường tháng 2/2015
Ngày đăng 09/03/2015 | 00:00  | Lượt xem: 875

Sáng ngày 5/3/2015, UBND quận tổ chức giao ban, Ban chỉ đạo 197 về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo và công tác Quản lý trật tự đô thị, Trật tự xây dựng, Vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.


Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Đức Bảo - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hải Phó - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận; thành viên Ban chỉ đạo 197; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc, phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa&Thông tin, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án, Công an Quận, Chủ tịch UBND 14 phường.

Tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân - Chánh văn phòng HĐND-UBND Quận báo cáo kết quả hoạt động trong tháng 2/2015, theo đó:

Công tác quản lý trật tự xây dựng: 42/45 công trình đạt 93.33% công trình xây dựng có phép. Có 03 công trình xây dựng không phép UBND các phường đã hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy đinh. Kết quả thu thuế xây dựng đạt 112,25% thu được số tiền 264.67 triệu đồng.

Công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị: Tổng số vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên là 1.572 điểm; xử phạt: 781 điểm; số tiền xử phạt: 265.5 triệu đồng. Trong đó UBND các phường xử lý vi phạm trật tự đô thị 674 trường hợp, xử phạt 145 trường hợp, phạt tiền 33 triệu đồng. Lực lượng công an Quận xử lý vi phạm 950 trường hợp; xử phạt 555 trường hợp, số tiến xử phạt phạt 141.5 triệu đồng. Đội Thanh Tra Giao thông vận tải Long Biên: Xử lý 81 trường hợp đậu đỗ xe sai quy định, đi vào đường cấm xử phạt 91 triệu đồng.

Công tác vệ sinh môi trường: Tăng cường công tác giảm bụi: Đã lập biên bản và xử phạt được 02 xe chở vật liệu ra vào công trường không đảm bảo phương án giảm bụi, xử phạt với số tiền 4 triệu đồng.

Công tác chỉnh trang: Thực hiện công văn số 222/UBND-QLĐT ngày 02/02/2015 về việc triển khai công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015. Một số phường đã triển khai thực hiện tốt việc chỉnh trang, trang trí trụ sở như phường: Long Biên, Bồ Đề, Ngọc Lâm, Đức Giang, Việt Hưng. Một số các đơn vị thực hiện trang trí mặt tiến tại vị trí của đơn vị tốt như: Công ty quản lý bay phường Bồ Đề, Trung tâm thương mại Savico, Khu đô thị Vincom, Công ty cổ phần HimLam.

Công tác duy tu, duy trì: Công ty công viên cây xanh thay thế, cắt tỉa hệ thống cây xanh trên một số tuyến chính trên địa bàn Quận.

Sau khi nghe văn phòng tổng hợp báo cáo kết quả của 03 nghành, ý kiến phát biểu của các thành viên ban chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND các phường, đồng chí Vũ Đức Bảo - TUV, Bí Thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận chỉ đạo: Giao phòng Quản lý đô thị Quận rà soát lại 98 điểm đen còn tồn tại gửi UBND các phường chủ động tham mưu đề xuất phương án xử lý triệt để xong trước 20/3/2015. Tổ chức khảo sát đánh giá những bất cập về công tác tổ chức giao thông trên địa bàn quận xong trước ngày 20/3/2015; Phối hợp với Công an Quận đánh giá kết quả hoạt động, nghiên cứu đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố; Giao trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với phòng Quản lý đô thị Quận đánh giá kết quả việc thực hiện đổi mới quy trình thu gom vận chuyển rác thải, tham mưu chế tài xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng quy trình, báo cáo UBND quận trước ngày 25/3/2015. 

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Quận uỷ, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch UBND Quận triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2015 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện quyết định số 4680/QĐ-UBND tổ công tác liên ngành,tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm TTĐT - TTXD -VSMT trên địa bàn quận.

2. Phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác phối hợp các lĩnh vực về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

3. Xây dựng đề cương thiết kế đô thị các tuyến đường và quy chế quản lý kiến trúc. Rà soát, lập danh mục và hồ sơ tổng hợp, tổ chức cắm mốc các tuyến đường

 4. Tăng cường kiểm tra công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn Quận. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất tại 14 phường về việc triển khai quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận.

 6. Xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự đô thị còn tồn tại trên địa bàn phường theo biểu tổng hợp danh sách các điểm vi phạm còn tồn tại. Xử lý các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường, đổ trộm phế thải không đúng nơi quy định.