đô thị

Giao ban Ban chỉ đạo 197 và công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường tháng 5/2015
Ngày đăng 15/06/2015 | 00:00  | Lượt xem: 754

Ngày 08/6/2015, UBND Quận tổ chức giao ban về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 197 và công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Đức Bảo - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận; các thành viên Ban chỉ đạo 197; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa&Thông tin, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án, Công an Quận và Chủ tịch UBND 14 Phường.

Qua báo cáo đánh giá công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trong tháng 5/2015, các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất với kết quả đánh giá và ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng. Theo đó, kết quả cụ thể như sau:

 Công tác quản lý trật tự xây dựng: Cấp 86 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 16244,58m2 ; Cấp thỏa thuận vùng bãi sông Hồng, sông Đuống 6 trường hợp; Số hộ nộp thuế 71 hộ với tổng số tiền thu được khoảng 592.881.000 đồng; Tỷ lệ thu thuế đạt 82% so với giấy phép xây dựng đã cấp.

Công tác quản lý duy tu duy trì và xử lý vi phạm trật tự đô thị: Tiếp tục thực hiện duy tu, duy trì các vườn hoa trên địa bàn Quận; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc UBND các phường ra quận xử lý triệt để các vi phạm trật tự đô thị còn tồn tại trên địa bàn. Kiểm tra và xử lý điểm trông giữ phương tiện không phép tại các phường (gầm cầu Thanh Trì -  phường Cự Khối)

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông: Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo giao thông trên tuyến đường đê Ngọc Thụy và Thượng Thanh.

Sau khi nghe Lãnh đạo Công an Quận, Phòng Quản lý Đô thị báo cáo, các ý kiến phát biểu của các thành viên ban chỉ đạo và Chủ tịch UBND các phường. Đặc biệt tiếp thu ý kiến của đồng chí Vũ Đức Bảo - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch UBND Quận kết luận:

1. Giao UBND các phường xử lý rác thải, phế thải xây dựng tồn đọng trên địa bàn phường xong trước ngày 16/6/2015 và báo cáo UBND quận kết quả thực hiện trước ngày 18/6/2015.

2. Giao UBND phường Giang Biên, Việt Hưng, Đức Giang xử lý triệt để các vi phạm trật tự đô thị tại các khu đô thị Việt Hưng  xong trước ngày 16/6/2015 và báo cáo UBND quận kết quả thực hiện trước ngày 18/6/2015.

3. Giao UBND phường Thượng Thanh, Giang Biên tổ chức điều tra cơ bản về quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất và tình trạng vi phạm TTĐT, TTXD tại khu Tái định cư Xóm Lò – Thượng Thanh và khu Tái định cư Giang Biên, báo cáo UBND quận Trước ngày 16/6/2015.

4. Yêu cầu UBND các phường nghiêm túc triển khai thực hiện văn bản số 982/UBND-QLĐT ngày 27/5/2015 của UBND quận Long Biên về việc triển khai xử lý vi phạm trật tự đô thị chào mừng  Đại hội đảng bộ các cấp và ngày lễ lớn trên địa bàn quận.

5. Triển khai công tác quản lý trật tự đô thị theo hình thức khoán quản địa bàn trên các tuyến phố, trục chính.

6. Yêu cầu các phường xử lý triệt để các vi phạm về biển hiệu biển quảng cáo xong trước ngày 20/6/2015 và báo cáo UBND quận kết quả thực hiện  trước ngày 22/6/2015.

7.  Yêu cầu UBND các phường tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đề án " Tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2011 - 2015".