đô thị

Tập huấn về thực hiện các văn bản chính sách và quy định trình tự áp dụng trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư
Ngày đăng 08/08/2015 | 00:00  | Lượt xem: 910

Sáng 8/8/2015, tại giảng đường khu liên cơ quan quận, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận và Ban bồi thường GPMB quận tổ chức lớp tập huấn về thực hiện các văn bản chính sách và quy định trình tự áp dụng trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư năm 2015.

     
Dự khai mạc và trực tiếp là báo cáo viên của lớp có đồng chí Võ Tuấn Anh - Phó trưởng Ban chỉ đạo GPMB Thành phố Hà Nội. Tham d
lớp tập huấn  có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng ban bồi thường GPMB quận; đồng chí Trần Minh Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận.
    
Nhằm nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn về quản lý Nhà nước, ý thức trách nhiệm của các cấp Chính quyền từ cơ sở trong việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác GPMB trên địa bàn quận, lớp tập huấn về thực hiện các văn bản chính sách và quy định trình tự áp dụng trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn quận được mở theo Quyết định số 6352/QĐ- UBND ngày 03/8/2015 của UBND quận. Thành phần học viên tham dự lớp là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, viên chức lao động hợp đồng của Ban bồi thường GPMB, Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng QLĐT,  Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Kinh tế của quận;Bí thư Đảng uỷ, trưởng các đoàn thể, Chủ tịch, Phó Chủ tịch quản lý đô thị, cán bộ địa chính xây dựng các phường.


Học viên của lớp tập huấn

    
Tại lớp tập huấn, đồng chí Võ Anh Tuấn - Phó trưởng Ban chỉ đạo GPMB Thành phố Hà Nội đã phổ biến về Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; nội dung cơ bản của những văn bản pháp luật được áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và hướng dẫn Quy định trình tự thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu hồi đất trong công tác GPMB trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Long Biên nói riêng. Trong phần truyền đạt tại lớp, đồng chí Võ Tuấn Anh - Phó trưởng Ban chỉ đạo GPMB Thành phố Hà Nội đã khẳng định, quận Long Biên là quận làm tốt  việc xây dựng và triển khai Quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định so với các quận, huyện của thành phố Hà Nội, đồng chí tin tưởng, quận Long Biên sẽ thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác GPMB trong những năm tiếp theo. 
    
Cũng tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban bồi thường GPMB quận đã nhấn mạnh: những nội dung tại lớp tập huấn sẽ giúp cho cán bộ từ quận đến cơ sở thực hiện tốt việc quản lý, thiết lập phương án đúng quy định trình tự thực hiện thu hồi, bồi thường, tái định cư trong công tác GPMB trên địa bàn quận. Việc tổ chức triển khai sẽ công khai, minh bạch các nội dung liên quan trong tổ chức thực hiện GPMB, đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân và tập thể.

Lớp tập huấn đã nghe và được giải đáp các ý kiến chi tiết, cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB thực tế từ cơ sở. Lớp tập huấn được tổ chức đúng quy định đảm bảo yêu cầu đề ra.