đô thị

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai và quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.
Ngày đăng 22/08/2015 | 00:00  | Lượt xem: 878

Sáng ngày 22/8/2015, tại giảng đường khu liên cơ quan, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận và Phòng Tài nguyên Môi trường đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai và quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.


Dự khai mạc có đồng chí Trịnh Việt Dân - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó trưởng Phòng Thẩm định, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thu Vân - Phó trưởng Phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội; đồng chí Trịnh Quốc Huy - QUV, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận; đồng chí Trần Thị Minh Hương - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận.

Để nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp quận và phường trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai và tham mưu quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, cùng thẩm quyền kiểm tra xử lý các hành vi, vi phạm môi trường, UBND quận đã ban hành Quyết định số 6534/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 mở lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai và quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường năm 2015. Học viên là cán bộ, công chức Phòng TNMT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ địa chính, cán bộ phụ trách môi trường của 14 phường trên địa bàn quận tham dự lớp tập huấn.

Đồng chí Trịnh Việt Dân - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã truyền đạt tại lớp những nội dung cơ bản trong Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của UBND cấp quận, phường trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp quận, phường về quản lý Nhà nước, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất. Các hình thức xử phạt, mức phạt cùng biện pháp phát hiện, ngăn chặn và khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính về đất đai.Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó trưởng Phòng Thẩm định, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội
truyền đạt tại lớp

Cũng tại lớp tập huấn đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó trưởng Phòng Thẩm định Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội đã hướng dẫn thực hiện Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; việc thanh tra, kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung cũng giới thiệu rất kỹ hệ thống Nghị định của Chính phủ về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Trong đó đặc biệt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Lớp được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo mục tiêu đề ra.