đô thị

Lãnh đạo Quận kiểm tra hiện trường các dự án chào mừng 15 năm thành lập Quận
Ngày đăng 11/06/2018 | 18:11  | Lượt xem: 1611

Sáng ngày 6/6/2018, đồng chí Đỗ Mạnh Hải Bí thư Quận ủy đã đi kiểm tra hiện trường các dự án chào mừng 15 năm thành lập Quận và các dự án trường học phục vụ khai giảng năm học 2018 -2019. Cùng dự kiểm tra hiện trường có đồng chí Nguyễn Mạnh Trình PCT UBND Quận và lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND&UBND Quận; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường liên quan cùng các đơn vị, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát...

Sáng ngày 6/6/2018, đồng chí Đỗ Mạnh Hải Bí thư Quận ủy đã đi kiểm tra hiện trường các dự án chào mừng 15 năm thành lập Quận và các dự án trường học phục vụ khai giảng năm học 2018 -2019. Cùng dự kiểm tra hiện trường có đồng chí Nguyễn Mạnh Trình PCT UBND Quận và lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND&UBND Quận; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường liên quan cùng các đơn vị, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát...

Tại buổi kiểm tra hiện trường, đồng chí Bí thư Quận uỷ đặc biệt quan tâm tới tiến độ thực hiện các dự án trường học phục vụ khai giảng năm học mới 2018 -2019. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo tiến độ thực hiện và qua kiểm tra thực tế các dự án, đồng chí Bí thư Quận uỷ giao UBND quận chỉ đạo các ngành chức năng, lãnh đạo các phường và các đơn vị có liên quan phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các dự án trường học hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình phục vụ khai giảng năm học mới. Ngoài ra, đồng chí chỉ đạo các dự án trường học phải có tiến độ hoàn thành các hạng mục cụ thể phục vụ công tác tuyển sinh, khai giảng năm học mới của nhà trường như sau:

- Hoàn thành một số phòng hành chính đủ điều kiện phục vụ công tác tuyển sinh của nhà trường trong tháng 6/2018.

- Đảm bảo tiến độ bàn giao các phòng học của các trường mầm non để nhà trường trang trí trong tháng 7/2018.

- Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập hoàn thành trong tháng 7/2018.

- Bàn giao đưa vào sử dụng các dự án trường học trước 20/8/2018 đảm bảo khai giảng năm học mới 2018 -2019.