đô thị

Thông tin về tiến độ thực hiện Đề án “Quy hoạch sắp xếp biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn"
Ngày đăng 30/09/2015 | 12:18  | Lượt xem: 2247

Giao ban tiến độ triển khai phương án sắp xếp biển hiệu, biển chỉ dẫn trên 06 tuyến phố: Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Ngọc Lâm, Nguyễn Sơn, Thạch Bàn, Nguyễn Văn Linh theo nội dung đề án “Quy hoạch, sắp xếp biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên” năm 2015.

Ngày 17/9/2015, tại Phòng họp 3-UB, UBND quận đã tổ chức buổi giao ban tiến độ triển khai phương án sắp xếp biển hiệu, biển chỉ dẫn trên 06 tuyến phố: Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Ngọc Lâm, Nguyễn Sơn, Thạch Bàn, Nguyễn Văn Linh theo nội dung đề án "Quy hoạch, sắp xếp biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên" năm 2015.

Dự và chỉ đạo buổi giao ban có đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận, các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý dự án, Lãnh đạo Phòng Văn hóa thông tin và đại diện các đơn vị tư vấn thiết kế.

Tại buổi giao ban, đồng chí Nguyễn Huy Vinh - Phó giám đốc Ban quản lý dự án đã báo cáo tiến độ triển khai các nội dung công việc của đề án từ khi chuyển giao từ Trung tâm phát triển quỹ đất sang Ban QLDA (đầu tháng 9/2015) đến thời điểm hiện tại. Thực hiện Thông báo số 769/TB-UBND ngày 31/8/2015 v/v Kết luận của UBND quận tại buổi làm việc với Phòng VHTT, Ban QLDA, Trung tâm PTQĐ về phương án sắp xếp biển hiệu, biển quảng cáo trên 6 tuyến phố theo nội dung Đề án "Quy hoạch sắp xếp biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên" năm 2015, Ban QLDA đang triển khai thiết kế, lắp đặt toàn bộ hệ thống biển chỉ dẫn trên 6 tuyến phố trong năm 2015, lắp đặt thí điểm trên tuyến phố Nguyễn Văn Cừ và Ngô Gia Tự.  Đến nay, việc thiết kế mẫu biễn chỉ dẫn đã hoàn thành, đang triển khai sản xuất tại xưởng, dự kiến lắp đặt xong trước 20/10/2015. Khảo sát, lập phương án chỉnh trang biển hiệu trên 6 tuyến phố, đợt 1 gồm 3 tuyến: Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Nguyễn Sơn; Đợt 2 gồm 3 tuyến: Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàn. Đến nay công tác khảo sát 3 tuyến phố đợt 1 đã hoàn thành, đang triển khai phân đoạn theo từng tuyến, chụp ảnh và thiết lập phương án chỉnh trang trên từng đoạn, từng tuyến phố, dự kiến phê duyệt phương án chỉnh trang 3 tuyến đợt 1 trước ngày 30/9/2015, 3 tuyến phố còn lại phê duyệt duyệt trước 15/10/2015, tổ chức họp dân và triển khai phương án chỉnh trang, hoàn thành toàn bộ 6 tuyến trước ngày 20/12/2015.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận đã phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. Theo đó, Đồng chí đã yêu cầu Ban quản lý dự án và các đơn vị tư vấn tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ gia công, lắp đặt biển chỉ dẫn thí điểm trên 2 tuyến phố Nguyễn văn Cừ và Ngô Gia Tự xong trước ngày 20/10/2015, ưu tiên lắp đặt biển chỉ dẫn của các cơ quan nhà trước trước, các doanh nghiệp sau. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thiết kế chỉnh trang biển hiệu trên tuyến Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Nguyễn Sơn xong trước ngày 30/9/2015. Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Ban QLDA và UBND các phường thiết lập hồ sơ đối với các hộ có lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo chưa tuân thủ đúng các quy định hiện hành, xây dựng lộ trình xử lý đảm bảo tiến độ. Ban QLDA phối hợp chặt chẽ với Phòng VHTT và UBND các phường triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo theo Kế hoạch số 367/KH-QLDA ngày 15/9/2015 của Ban QLDA quận Long Biên.