đô thị

Tập huấn phân khu N10 và quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 30/09/2015 | 12:21  | Lượt xem: 2060

Sáng ngày 23/9/2015, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn phân khu N10 và quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý đô thị tại giảng đường khu liên cơ quan quận

Dự khai mạc và trực tiếp là báo cáo viên của lớp có đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên.
Lớp tập huấn phân khu N10 và quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý đô thị được mở theo Quyết định số 8087/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND quận Long Biên. Tổng số lớp có 160 học viên gồm các đồng chí là  cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội thanh tra xây dựng, Ban Quản lý dự án, Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Kinh tế thuộc UBND quận; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế đô thị; Cán bộ đô thị, cán bộ địa chính xây dựng 14 phường.

Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên triển khai và phân tích các nội dung về Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn quận Long Biên; Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý trật tự đô thị tại mặt phố, hè phố; Các quy định do UBND quận ban hành về trật tự đô thị tại mặt phố hè phố và vệ sinh môi trường; Phổ biến và làm rõ các nội dung trật tự đô thị trên địa bàn quận.

Cũng tại lớp, đồng chí Vũ Hoài Đức -  Phó trưởng phòng Quản lý quy hoạch kiến trúc, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội đã phổ biến Quyết định số 6115/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 tại 14 phường thuộc quận Long Biên và một số nội dung về Quy chế quản lý về Quy hoạch phân khu N10 của Thành phố Hà Nội.

Lớp tập huấn đã được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định đảm bảo nâng cao kiến thức về quản lý đô thị cho các lực lượng tham gia công tác quản lý đô thị trên địa bàn quận Long Biên. Đồng thời đưa việc quản lý và đầu tư xây dựng theo đúng qui 
định và quy hoạch đã được phê duyệt.