đô thị

Kết quả 1 tháng thực hiện Kế hoạch “Tập trung lực lượng thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 02/08/2018 | 17:37  | Lượt xem: 2008

Ngày 01/8/2018, UBND quận tổ chức họp đánh giá 01 tháng triển khai thực hiện kế hoạch chuyên đề số 17/KH-BCĐ ngày 28/6/2018 của Ban chỉ đạo 197 quận về “Tập trung lực lượng thực hiện tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2018”.

Chủ trì cuộc họp đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận, dự họp có các đồng chí Trưởng Công an quận, đ/c Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách khối kinh tế đô thị và lãnh đạo các phòng Quản lý đô thị, Tài chính kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND, Văn hóa thông tin, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất, đội thanh tra Giao thông vận tải, đội cảnh sát PCCC và Chủ tịch, trưởng Công an UBND các phường.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà – Phó Trưởng Công an quận báo đánh giá, kết quả đạt được, các vấn đề còn tồn tại và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện để duy trì tốt công tác quản lý TTĐT-TTATGT-VSMT trên địa bàn quận trong thời gian tới. Các đ/c dự họp phát biểu ý kiến trước hội nghị.

Đ/c Chủ tịch UBND quận ghi nhận những kết quả đã đạt được và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các đơn vị, đặc biệt là lực lượng Công an quận trong việc triển hiện kế hoạch chuyên đề. Trong thời gian tới để triển khai đồng bộ, hiệu quả trên toàn địa bàn Quận về quản lý, duy trì trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, UBND quận yêu cầu:

- Công an quận thực hiện bàn giao lại địa bàn cho UBND các phường Đức Giang, Ngọc Lâm, Gia Thụy, Bồ Đề để thực hiện quản lý, duy trì (có hình ảnh kèm theo).

- UBND các phường chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề để triển khai thực hiện công tác quản lý, duy trì TTĐT-ATGT-VSMT.

- Hàng tháng, tổ công tác liên ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của UBND các phường.