đô thị

Lãnh đạo Quận kiểm tra hiện trường dự án tái định cư phường Ngọc Thụy và các dự án đấu giá tạo nguồn ngày 14/8/2018
Ngày đăng 15/08/2018 | 17:39  | Lượt xem: 4150

Sáng ngày 14/8/2018, đồng chí Đỗ Mạnh Hải Bí thư Quận ủy đã đi kiểm tra hiện trường dự án tái định cư phường Ngọc Thùy và các dự án đấu giá tạo nguồn. Cùng dự kiểm tra hiện trường có đồng chí Nguyễn Mạnh Trình PCT UBND Quận và lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND&UBND Quận; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường liên quan cùng các đơn vị, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát...

/documents/2094514/0/Ki%E1%BB%83m+tra+hi%E1%BB%87n+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+T%C4%90C%2C+%C4%91%E1%BA%A5u+gi%C3%A1+14.8.2018.doc/34b49442-d0a5-465c-945d-0282efd13d52