đô thị

Giao ban đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 của Ban chủ nhiệm Chương trình 03-CTr/QU
Ngày đăng 21/09/2018 | 14:09  | Lượt xem: 15823

Ngày 20/9/2018, Ban chủ nhiệm Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2018

Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chủ nhiệm. Đồng chí Vũ Thu Hà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ nhiệm chương trình chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm báo cáo đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2017 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm chương trình kết luận:

1. Về điều chỉnh danh mục dự án của Chương trình 03:

Ban Chủ nhiệm thống nhất về việc điều chỉnh danh mục dự án của Chương trình 03. Số lượng dự án và các chỉ tiêu sau khi điều chỉnh, bổ sung đều vượt so với danh mục cũ. 

- Giao đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ nhiệm Chương trình chỉ đạo tham mưu văn bản báo cáo Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Quận.

2. Các công việc phục vụ kỷ niệm 15 năm thành lập Quận:

Giao Văn phòng Quận ủy tham mưu văn bản chỉ đạo của Ban chủ nhiệm chương trình tới tất cả các cấp ủy, các đơn vị, các đầu mối để phân công triển khai nhiệm vụ hướng tới kỷ niệm 15 thành lập Quận xong trước 03/10/2018.

3. Về kế hoạch Xanh – Sạch – Đẹp:

- Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp: Giao đồng chí Điềm, Chủ tịch MTTQ chủ trì, phối hợp với phòng VHTT chỉ đạo thực hiện triển khai đánh giá và công nhận, nhân rộng, trao thưởng các mô hình ở TDP theo các loại hình khác nhau trong tháng 10. Đồng chí Điềm chuẩn bị và triển khai trong hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt tuần sau.

- Các tuyến đường xanh sạch đẹp cấp Quận và Phường: Giao đồng chí Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND Quận chỉ đạo thực hiện các nội dung về VSMT, thu dọn rác, làm sạch gốc cây....tại 6 tuyến phố Xanh sạch đẹp cấp quận; Tổ chức đánh giá các tuyến phố xanh sạch đẹp do phường đăng ký.

- Tuyến phố văn minh đô thị: Tổ chức đánh giá công nhận các tuyến đạt hay không đạt xong trong tháng 10, công bố kết quả trong năm 2018 (phòng VHTT, QLĐT, CA); Tổ chức công nhận và treo biển tuyến phố văn minh đô thị sau 1 năm. Giao đồng chí Trình PCT UBND Quận chỉ đạo và triển khai bằng văn bản tới các phường.

- Các câu lạc bộ tình nguyện về VSMT: Giao đồng chí Điềm, Chủ tịch MTTQ đánh giá kết quả hoạt động, đề xuất khen thưởng, nhân điển hình các CLB thực hiện tốt, đề xuất các nội dung cần bổ sung phục vụ cho việc hoạt động của các CLB.

- Trường học sáng xanh sạch đẹp nở hoa: Giao đồng chí Hương, PCT UBND Quận đánh giá và lưa chọn trường tiêu biểu.

- Chợ văn minh thương mại: Giao đồng chí Dương Đình Tình, Trưởng phòng Kinh tế khẩn trương điều chỉnh các tiêu chí chợ văn minh thương mại, tổ chức chấm điểm đánh giá xong trong tháng 10, gắn với an toàn thực phẩm; Ban Dân vận giám sát việc đánh giá.

- Giao đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên thường vụ, Phó Chủ nhiệm chương trình chỉ đạo rà soát các nội dung, triển khai trong hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt tuần sau.

- Giao Công an Quận chuẩn bị ý kiến phát biểu trong hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt.

- Kế hoạch cao điểm chung các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Quận: Giao Văn phòng quận ủy tham mưu.

4. Các Đề án, chuyên đề:

- Đề án nhà văn hóa tổ dân phố : Phòng VHTT báo cáo đánh giá làm rõ về việc triển khai Đề án.

- Phương án thu gom rác sinh hoạt: Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo.

- Đề án quản lý nhà chung cư : Phòng QLĐT báo cáo.

- Phương án lắp đặt camera an ninh: Đánh giá và xây dựng phương án chi tiết.

- Về cắt tỉa cây xanh dải phân cách : Phòng Tài chính phối hợp với TT PTQĐ tham mưu thực hiện; Tổ chức thi công xong trước 31/10.

5. Chuẩn bị kế hoạch Chương trình 03 năm 2019: Lập đề cương, thảo luận trong tháng 11/2018.