đô thị

Rà soát xử lý tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông trên địa bàn quận
Ngày đăng 11/12/2018 | 14:35  | Lượt xem: 22918

Sáng ngày 11/11/2018, tại phòng họp 3-UB đã tổ chức buổi làm việc rà soát và phương án xử lý tồn tại, bất cập trong công tác tổ chức giao thông trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - UVTV, Phó chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có lãnh đạo phòng quản lý đô thị, đội thanh tra giao thông vận tải, đội cảnh sát giao thông số 5, công an quận.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị báo cáo các bất cập, tồn tại và đề xuất phương án  tổ chức giao thông trên địa bàn Quận. Lãnh đạo công an quận, đội cảnh sát giao thông số 5 có ý kiến về việc tổng hợp số liệu các vụ tai nạn giao thông, phương án đảm bảo an toàn giao thông để giảm thiểu số vụ tai nạn trên địa bàn quận. Lãnh đạo đội giao thông vận tải Long Biên tham gia ý kiến về hệ thống biển báo chưa đồng bộ trên tuyến đê Gia Thượng, đê Long Biên- Xuân Quan; hệ thống đường ngang giao cắt với đường sắt...

Sau khi nghe báo cáo và đề xuất của các đơn vị, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình kết luận:

1. UBND quận đã ban hành Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 về việc thành lập Ban an toàn giao thông quận Long Biên và Quyết định số 15/QĐ-BATGT ngày 15/6/2018 về ban hành quy chế hoạt động của Ban an toàn giao thông trên địa bàn Quận. Theo đó, định hướng lồng ghép nội dung thực hiện của Ban an toàn giao thông với chuyên đề 197 và Lập dự toán hoạt động của Ban an toàn giao thông.

2. Yêu cầu phòng Quản lý đô thị, công an quận phối hợp với phòng tài chính kế hoạch và các ngành trong ban an toàn giao thông xây dựng kế hoạch thực hiện của Ban an toàn giao thông trong năm 2019 tập trung vào các nhóm vấn đề như sau:

- Tổng hợp phân tích các vụ tai nạn giao thông và các nguyên nhân:

+ Khảo sát, thống kê, đánh giá các điều kiện giao thông (đặc biệt tại các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, các khu vực có nguy cơ tai nạn...)

+Tổ chức làm việc với Sở giao thông vận tải 1 quý 1 lần.

- Tăng cương thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông:

+ Đẩy nhanh tiến độ sơn gờ giảm tốc, bố trí đảo giao thông.

+ Cải thiện các điều kiện giao thông (tại các vị trí hạn chế tầm nhìn, mặt đường sụt lún...)

+ Bố trí lại vị trí các đảo giao thông phù hợp với việc phân luồng phân làn, không gây chồng chéo, cản trở; xén cắt dải phân cách; điều chỉnh thời gian nút đèn giao thông.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, cắm chốt

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tới các em học sinh, các cơ quan, doanh nghiệp, người dân nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông.