đô thị

Kế hoạch xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị đến hết nhiệm kỳ Chương trình 03-CTr/QU ngày 27/12/2018.
Ngày đăng 27/12/2018 | 15:22  | Lượt xem: 31457

Sáng ngày 27/12/2018, tại phòng họp 3-UB đã tổ chức buổi làm việc kế hoạch xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận năm 201-2020

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - UVTV, Phó chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có lãnh đạo phòng quản lý đô thị, đội thanh tra giao thông vận tải, công an quận, trung tâm phát triển quỹ đất, phòng Văn hóa thông tin, UBND 14 phường.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị báo cáo nội dung dự thảo kế hoạch xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị. Đại diện lãnh đạo UBND 14 phường phát biểu ý kiến về việc tiếp tục duy tu, duy trì đối với các tuyến được xét đề nghị công nhận tuyến đường, tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị và tiếp tục rà soát, đăng ký thực hiện 1-2 “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” trong năm 2019 và nêu các vấn đề tồn tại bất cập trên các tuyến đường, phố trên địa bàn quận. Lãnh đạo công an quận, Lãnh đạo đội giao thông vận tải Long Biên có ý kiến về việc xây dựng kế hoạch tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị cần tổ chức tuyên truyền, các biện pháp thực hiện và kiểm tra, xử lý theo hướng song song, đồng bộ.

Sau khi nghe báo cáo và đề xuất của các đơn vị, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình kết luận:

1. Phòng văn hóa & thông tin quận: Hoàn thiện tổng hợp kết quả đánh giá tuyến đường tuyến phố văn minh đô thị năm 2018 xong trước ngày 08/1/2019.

2. UBND các phường có báo cáo gửi phòng Quản lý đô thị tổng hợp trước ngày 08/1/2019 với  nội dung đề cương báo cáo tập tring vào một số nội dung sau:

- Đánh giá nội dung và kết quả thực hiện các tuyến đường tuyến phố đề xuất văn minh đô thị trong năm 2018

- Xây dựng kế hoạch xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị đến hết nhiệm kỳ Chương trình 03-CTr/QU

+ Phân tích tình hình bối cảnh chung (Lực lượng triển khai, điều kiện thục tế...)

+ Quan điểm và cách thức thực hiện:

. UBND các phường và các đơn vị tổ chức duy trì và tiếp tục xử lý các vi phạm còn tồn tại.

. Đăng kí các tuyến -2 “tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” trong năm 2019 để thực hiện

. Các tuyến đường tuyến phố đề nghị  xét công nhận đạt văn minh đô thị trong năm 2020.

 -Kiến nghị đề xuất:

 + Tổ chức Duy tu, duy trì, trồng bổ sung, thay thế cây xanh, vườn hoa, hồ nước. (Biểu phụ lục gửi về trung tâm phát triển quỹ đất tổng hợp trước ngày 08/1/2019)

+ Duy tu, duy trì vỉa hè, lòng đường, thoát nước, chiếu sáng, đường dây đường ống (Biểu phụ lục gửi về trung tâm phát triển quỹ đất tổng hợp trước ngày 15/1/2019)

 + Công tác tổ chức giao thông:

Phòng quản lý đô thị tổng hợp kết quả của UBND các phường về việc rà soát các vị trí bất cập, đề xuất trong công tác tổ chức giao thông.

 + Công tác phòng cháy chữa cháy:

. UBND các phường tổng hợp danh mục mua sắm phương tiện phòng cháy chữa cháy gửi về trung tâm phát triển quỹ đất tổng hợp trước ngày 15/1/2019

 . UBND các phường tổ chức khảo sát các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao để đầu tự cấp họng nước, ưu tiên tại những khu vực cần thiết, cấp bách, kết quả rà soát gửi về TTPTQĐ trước ngày 30/3/2019 đề tổng hợp.