đô thị

Ban chủ nhiệm chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020
Ngày đăng 16/01/2019 | 16:12  | Lượt xem: 2943

Ngày 16/01/2019, Ban chủ nhiệm Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chủ nhiệm. Đồng chí Vũ Thu Hà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ nhiệm chương trình chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm báo cáo đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2018, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm chương trình kết luận:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018:

Để phục vụ Sơ kết kết quả thực hiện Chương trình 03 năm 2018, các ngành rà soát các nhiệm vụ theo Kế hoạch gửi báo cáo về Cơ quan thường trực tổng hợp. Báo cáo cần có số liệu cụ thể kết quả đã thực hiện, các nội dung còn tồn tại và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.   

2. Đối với các chỉ tiêu của Chương trình 03:

- Đường giao thông: Báo cáo số km đường giao thông (trong và ngoài ngân sách) đã thực hiện đến năm 2018, dự kiến đến năm 2020.

- Hạ ngầm, bó gọn đường dây điện, viễn thông: Báo cáo kết quả thực hiện xã hội hóa đầu tư.

- Hạ tầng xã hội: Phân tích kết quả thực hiện đầu tư Nhà văn hóa phường Ngọc Thụy đến năm 2020.

- Cảnh quan môi trường: Báo cáo diện tích vườn hoa, cây xanh đã đầu tư, số lượng cây xanh đã trồng thêm tại các dự án của Quận và Thành phố. Đối với hồ nước, thống kê các hồ nước đã đầu tư, đang triển khai thực hiện. Nội dung tạo điểm nhấn kiến trúc, phân tích quy trình phê duyệt thiết kế, thi tuyển phương án kiến trúc.

- Vệ sinh môi trường: Phân tích các nội dung tồn tại thực hiện cơ giới hóa thu gom rác để đạt 95%.

- Tuyến phố văn minh đô thị: Xây dựng kế hoạch thực hiện 50% tuyến đường, tuyến phố có tên đạt văn minh đô thị đến năm 2020.

- Chợ văn minh thương mại: Tiếp tục thực hiện đạt 50% chợ văn minh thương mại.

3. Kế hoạch đến hết nhiệm kỳ:

- Công tác đầu tư xây dựng: Lập danh mục chi tiết các dự án cần đầu tư, rà soát các nội dung theo phân cấp.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch theo kế hoạch.

- Ý thức nhân dân: cụ thể hóa bằng 2 bộ quy tắc ứng xử, nâng cao trách nhiệm của người dân đối với các công trình sau đầu tư.

4. Khen thưởng:

- Giao phòng Quản lý đô thị tổng hợp đễ xuất của các ngành tham mưu Ban Chủ nhiệm khen thưởng 12 tập thể, cá nhân.