đô thị

Thảo luận phương án tổ chức giao thông trên địa bàn quận năm 2019
Ngày đăng 21/02/2019 | 08:44  | Lượt xem: 4598

Sáng ngày 20/02/2019, tại phòng họp 1 UBND quận tổ chức buổi họp thảo luận về chuyên đề tổ chức giao thông và phương án giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn quận

Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì buổi họp thảo luận. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đàm Văn Huân - PCT. HĐND quận, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - PCT. UBND quận; lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND quận, Quản lý đô thị, Văn hoá thông tin, Công an quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải, Đội Cảnh sát giao thông số 5; lãnh đạo UBND phường Việt Hưng, Long Biên, Thượng Thanh. Sau khi Công an quận báo cáo tình hình tổ chức giao thông và phân tích số liệu về các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn quận trong năm qua và nghe ý kiến các ngành tham gia, đóng góp thảo luận về chuyên đề giảm thiểu tai nạn giao thông; đồng chí Chủ tịch UBND quận chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận, UBND các phường:

- Tổng hợp đánh giá, phân tích kỹ từng số liệu thực trạng 3 năm trở lại đây các vụ tai nạn, phân tích được nguyên nhân, đưa ra được các tồn tại, hạn chế.

- Tổ chức khảo sát từng tuyến trên từng phường ,lập danh sách các điểm bất cập, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông và đề xuất phương án, lộ trình giải quyết các tồn tại. Đối với các điểm phải có sơ đồ cụ thể, báo cáo thuyết minh phương án giải quyết. 

- Đề xuất phương án tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn các phường và tại các trường học (thời gian tuyên truyền, hình thức tuyên truyền….).

- Rà soát, tham mưu UBND quận kiện toàn Ban An toàn giao thông quận; xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và gửi các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì