đô thị

UBND Quận thông qua một số nội dung trọng tâm thuộc lĩnh vực Đô thị, Văn hóa - Xã hội năm 2019
Ngày đăng 28/02/2019 | 08:22  | Lượt xem: 1319

Sáng ngày 27/02/2019, tại phòng họp 1 UBND quận Long Biên tổ chức phiên họp thường kỳ xem xét thông qua một số nội dung: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên hồ điều hoà Thạch Bàn; kế hoạch, tiêu chí chấm điểm việc thực hiện chủ đề Quận năm 2019 “ Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”; phương án giảm nghèo và các cơ chế hỗ trợ đặc thù của Quận năm 2019 và Quy trình nội bộ về việc thu thuế xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng phòng Quản lý đô thị, Nội vụ, Tài Nguyên Môi trường, Lao động thương binh và xã hội, Tài chính Kế hoạch, Văn hoá thông tin, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND phường Thạch Bàn; lãnh đạo Công ty cổ phần Công viên Thạch Bàn cùng đơn vị tư vấn thiết kế. Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ xây dựng và thực hiện các nội dung; ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận và các đơn vị dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng ban, đơn vị:

1. Về Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên hồ điều hoà Thạch Bàn:

Thống nhất đề xuất báo cáo xin ý kiến Thành phố về phương án xây dựng một số công trình ngầm tại Công viên và phương án bố trí bãi đỗ xe trên khu vực cống hoá mương. Làm việc với các đơn vị liên quan về vấn đề khớp nối hạ tầng tuyến đường 13,5m (công tác giải phóng mặt bằng, khu tập thể nhà máy gạch Thạch Bàn, liên quan đến dự án Thạch Bàn Lake side…).

2. Về kế hoạch, tiêu chí chấm điểm việc thực hiện chủ đề Quận năm 2019 “ Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”

- Công tác duy tu duy trì vườn hoa: Đối với các dự án 5000m2 giao UBND các phường thực hiện, dự án trên 5000m2 quận thực hiện; tổ chức rà soát để đưa vào kế hoạch thực hiện. Rà soát để bổ sung thay thế cây xanh tại các vườn hoa và một số tuyến đường, tuyến phố; nghiên cứu phương án thay cây bụi bằng cây to bóng mát, trước mắt lựa chọn một vài tuyến để thực hiện.

- Công tác vệ sinh môi trường: Thống nhất danh mục 30 điểm tập kết rác; tổ chức xây dựng phương án, cách thức triển khai, phân công trách nhiệm, cách thức vận hành quản lý. Tổ chức tuyên truyền đến người dân và xử lý các trường hợp vi phạm; phân công trách nhiệm thực hiện.

- Khảo sát, xây dựng phương án chỉnh trang biển hiệu, biển quảng cáo trình HĐND quận thông qua.

- Về việc thực hiện bộ văn minh ứng xử: Yêu cầu 100% cán bộ Quận và Phường phải thực hiện nghiêm túc tiêu chuẩn thực hiện văn minh; bổ sung nội dung đánh giá về thực hiện quy tắc ứng xử vào báo cáo chào cờ hàng tháng. Tham mưu UBND quận tổ chức triển khai tập huấn cho cán bộ, công chức. UBND các phường tổ chức triển khai thực hiện tại các nơi công cộng trên địa bàn và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn phường.

3. Về phương án giảm nghèo và các cơ chế hỗ trợ đặc thù của Quận năm 2019

- Tập trung quan tâm, chăm lo, đảm bảo đời sống nhân dân trên địa bàn; cơ bản thống nhất nội dung cơ quan thường trực tham mưu, hoàn thiện báo báo để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ sau đó triển khai đồng bộ tới các phường, lộ trình thực hiện đến năm 2020 gắn với thi đua khen thưởng.

- Bổ sung các giải pháp chống tái nghèo, đảm bảo thoát nghèo bền vững. Thống nhất hỗ trợ đúng đối tượng nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh; Trên nguyên tắc khi chưa có các chủ trương, chính sách mới của Thành phố thì phải hỗ trợ thông qua xã hội hóa

4. Về Quy trình nội bộ về việc thu thuế xây dựng đối với các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quận.

Xác định là nội dung tồn tại từ năm 2018, mục tiêu vừa đảm bảo quản lý thuế, vừa đảm bảo quản lý về TTXD trên địa bàn quận. Thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác thuế đã được UBND quận ban hành năm 2016. Nội dung điều chỉnh, bổ sung phải phù hợp tình hình thực tiễn; các biểu mẫu đảm bảo đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, định kỳ có rà soát, đối chiếu báo cáo. Xây dựng dự thảo Quy chế, có lấy ý kiến của các phường. Sau khi lấy ý kiến công khai, tổng hợp báo cáo UBND quận.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó bí thư QU, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp