đô thị

UBND quận Long Biên tổ chức làm việc với các đơn vị về chỉnh trang đường, hè phố năm 2019.
Ngày đăng 06/03/2019 | 16:54  | Lượt xem: 964

Sáng ngày 6/3/2019, UBND quận tổ chức buổi buổi làm việc với các đơn vị về kế hoạch đào đường, đào hè năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – Uỷ viên BTV Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Ban quản lý dựa án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, lãnh đạo Đội Thanh tra xây dựng, lãnh đạo các đơn vị: Điện lực, VNPT, FPT, Viettel, truyền hình cáp, xí nghiệp thoát nước số 5, công ty nước sạch số 2.

Sau khi nghe báo cáo của phòng Quản lý đô thị, ý kiến phát biểu của các phòng ban, ngành, các đơn vị; đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận kết luận như sau:

1. Công ty điện lực Long Biên:

Công ty điện lực Long Biên có trách nhiệm gửi báo cáo và xin ý kiến các đơn vị (VNPT, FPT, Viettel, truyền hình cáp, xí nghiệp thoát nước số 5, công ty nước sạch số 2) tại các vị trí xin phép đào hè, đường của công ty để thống nhất phương án khớp nối, tránh chồng lấn các hệ thống hạ ngầm, hoàn thành xong trước ngày 11/03/2019.

 2. Phòng Quản lý đô thị:

- Tham mưu văn bản hướng dẫn cho các đơn vị về thủ tục cấp phép đào hè đường và gửi các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến.

- Tham mưu UBND cấp giấy phép xây dựng đào hè, đào đường của các đơn vị.

3. Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, trung tâm phát triển quỹ đất, UBND các phường:

 Có trách nhiệm kiểm tra công tác đào hè, đường; công tác hoàn trả của các đơn vị đã có giấy phép đào hè, đào đường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.