đô thị

Đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc địa bàn Quận
Ngày đăng 15/03/2019 | 16:55  | Lượt xem: 1336

Sáng ngày 15/03/2019, tại phòng họp 1 UBND quận Long Biên tổ chức cuộc họp Ban an toàn giao thông quận

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đàm Văn Huân, Chủ tịch UBMTTQ, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Mạnh Trình, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND quận, Quản lý đô thị, Văn hoá thông tin, Tài chính kế hoạch, Giáo dục đào tạo, Trung tâm phát triển quỹ đất, Công an quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải, Đội Cảnh sát giao thông số 5; Chủ tịch UBND 14 phường. Sau khi nghe báo cáo của phòng Quản lý đô thị và Công an quận về kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận ngày 06/3/2019, kế hoạch Ban An toàn giao thông quận về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Quận Long Biên năm 2019 và nghe ý kiến phát biểu của các đơn vị dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng ban, đơn vị:

- Tham mưu UBND quận ban hành quyết định kiện toàn ban An toàn giao thông… hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trách nhiệm từng thành viên, xây dựng dự toán kinh phí, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị.

- Rà soát và tổng hợp các điểm bất cập (số liệu chốt đến 31/3/2019), xây dựng bảng số liệu số chung, có tiến độ, giải pháp cụ thể cho từng điểm; định kỳ hàng quý bổ sung số liệu mới. Thống nhất lại biểu mẫu, gửi UBND các phường thống kê ký, đóng dấu xác nhận gửi về quận.

- Trên cơ sở số liệu của các phường gửi về các điểm bất cập, cơ quan thường trực phân nhóm theo từng mức độ. Đối với nhóm đủ điều kiện cần làm ngay, tham mưu thực hiện tùy theo tính chất bất cập. Hình thức thực hiện chia lộ trình làm cuốn chiếu theo từng phường.

- Thống kê danh mục bất cập, giải pháp cụ thể cho từng điểm, tham mưu UBND quận nội dung làm việc với các Sở, ban ngành Thành phố. Đối với nhiệm vụ đã nằm trong kế hoạch 2019, cần bám sát tiến bộ, thứ tự ưu tiên thực hiện. Thống nhất giao nhiệm vụ các phường chủ động thực hiện

- Tham mưu UBND quận kế hoạch về công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận và chuyên đề tuyên truyền an toàn giao thông trong các trường học.

Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp