đô thị

Làm việc với các ngành về phương án cấp điện, cấp thoát nước mùa mưa năm 2019
Ngày đăng 18/04/2019 | 15:05  | Lượt xem: 1144

Sáng ngày 17/4/2019, tại phòng họp 1 Quận uỷ, UBND quận Long Biên làm việc với các ngành về phương án cấp điện, cấp nước và phương án thoát nước mùa mưa năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp. Dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Văn phòng Quận uỷ, Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng phòng Quản lý đô thị, Tài chính Kế hoạch, Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận; lãnh đạo UBND phường Ngọc Thuỵ, Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng; Giám đốc Công ty Điện lực Long Biên, Công ty Nước sạch số 2, Xí nghiệp thoát nước số 5; lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội, Công ty cổ phần Khai, Ban Quản lý dự án Vinhomes Riverside. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo phương án cấp điện, cấp nước và phương án thoát nước mùa mưa năm 2019; nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận uỷ cùng ý kiến phát biểu của các ngành dự họp. Đồng chí Phó chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng ban, đơn vị và các ngành:

1. Về phương án cấp điện:

- Thống nhất phương án cấp điện năm 2019, UBND quận và Công ty Điện lực Long Biên cần có sự thống nhất trong thực hiện kế hoạch 2019-2020; phân rõ trách nhiệm, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện để việc triển khai đạt kết quả tốt.

- Các phòng ban đơn vị quận, hướng dẫn và tăng cường sự phối hợp với Công ty Điện lực Long Biên trong quá trình triển khai thực hiện dự án liên quan đến quy hoạch, thủ tục hồ sơ đất đai, thuê đất, vị trí xây dựng lắp đặt các vị trí trạm biến áp, hạ ngầm đường dây, đường ống….

- Công ty Điện lực Long Biên, báo cáo phương án hoàn trả mặt bằng, tổ chức hoàn trả mặt bằng đối với các khu vực đã thi công xong, việc hoàn trả phải đảm bảo chất lượng và mỹ quan đô thị.

2. Về phương án cấp nước:

- Thống nhất phương án cấp nước năm 2019 do Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đề xuất, Công ty có văn bản báo cáo Thành phố về tình hình, dịch vụ cung cấp nước trên địa bàn quận. Xây dựng các phương án dự phòng đảm bảo cấp nước trên địa bàn Quận, đặc biệt lưu ý đối với khu vực Ngọc Thuỵ, Cự Khối, khu đô thị Việt Hưng.

- Tăng cường kiểm soát về chất lượng nước sạch, định kỳ tổ chức xúc xả, lấy mẫu phân tích chất lượng nước.

- Đảm bảo cấp nguồn cho các họng nước, trụ nước cứu hoả phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận.

- Tăng cường sự phối hợp trong triển khai thực hiện các dự án liên quan, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo phương án hoàn trả mặt bằng dự án, tổ chức hoàn trả mặt bằng đối với các khu vực đã thi công xong, việc hoàn trả phải đảm bảo chất lượng và mỹ quan đô thị.

3. Về phương án thoát nước:

- Xí nghiệp thoát nước số 5 hoàn thiện phương án thoát nước năm 2019 trình UBND quận phê duyệt và gửi các đơn vị để có cơ sở triển khai thực hiện.

- Tham mưu UBND quận phương án thoát nước tại 18 dự án đang triển khai thi công trên địa bàn quận; làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong thực hiện.

- Các đơn vị: Công ty cổ phẩn Khai Sơn, Công ty Vincom đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án thoát nước, tổ chức đầu nối, khôi thông đảm bảo thoát nước mùa mưa năm 2019.

- Tổ chức bàn giao các dự án thoát nước để thực hiện công tác duy tu duy trì; hoàn thành việc nạo, khơi thông dòng chảy xong trước ngày 30/4/2019.

- Tham mưu UBND quận phương án giải quyết có nguy cơ xảy ra úng ngập trên địa bàn quận (tổ 2 phường Việt Hưng, đường Bát Khối, hành lang chân đê Thượng Thanh…)

- UBND các phường kịp thời thông tin về điểm úng ngập xảy ra trên địa bàn về quận để có phương án giải quyết.

- Tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm hành lang thoát nước trên địa bàn quận.