đô thị

Đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc địa bàn Quận
Ngày đăng 19/04/2019 | 15:54  | Lượt xem: 1018

Chiều ngày 18/4/2019, tại phòng họp 1 Quận uỷ, Ban an toàn giao thông quận họp thông qua dự thảo quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ; phương án giảm thiểu tai nạn giao thông và triển khai kế hoạch tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận.

Đồng chí Vũ Thu Hà – Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban an toàn giao thông quận chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đàm Văn Huân – Chủ tịch UBMTTQ, Phó Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – Phó chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thế Thạch – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ; lãnh đạo Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Quận đoàn, Liên đoàn lao động; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng Công an quận, phòng Quản lý đô thị, Tài chính Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên môi trường, Văn hoá thông tin, Giáo dục đào tạo, Y tế, Lao động thương binh & xã hội, Trung tâm Văn hoá thông tin và thể thao, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban chỉ huy quận sự quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông số 5; Chủ tịch UBND 14 phường. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về dự thảo quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, phương án giảm thiểu tai nạn giao thông và công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận; nghe ý kiến phát biểu của các ngành dự họp. Đồng chí Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban an toàn giao thông yêu cầu các phòng ban, đơn vị và các ngành quận:

- Hoàn thiện các văn bản đảm bảo sự thống nhất: Quyết định, quy chế, phân công, kế hoạch, chế độ báo cáo, các biểu mẫu....

- Các ngành rà soát lại các văn bản, có góp ý cụ thể kèm theo đề xuất các nội dung công việc mà ngành hoặc địa phương thực hiện kèm theo dự toán gửi về cơ quan thường trực để tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp.

- Tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch tuyên truyền và kế hoạch về công tác đầu tư, yêu cầu rõ nội dung, thời gian thực hiện, trách nhiệm; chia các mốc triển khai giải quyết 330 điểm tồn tại trong giai đoạn 2019-2020.

- Tổ chức xử lý các điểm vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận.

- UBND các phường cần quan tâm, bám sát địa bàn, phát hiện ngay được các sai phạm và kịp thời báo cáo UBND quận qua cơ quan thường trực về các điểm bất cập giao thông trên địa bàn quận  để có phương  án giải quyết.