đô thị

Họp lãnh đạo UBND quận
Ngày đăng 13/06/2019 | 15:36  | Lượt xem: 1714

Chiều ngày 12/6/2019, tại phòng họp 01 UBND quận, Đồng chí Vũ Thu Hà – Chủ tịch UBND quận chủ trì tổ chức cuộc họp lãnh đạo UBND quận.

Mời dự họp có Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Phó Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng phòng Quản lý đô thị, Tài chính Kế hoạch, Tài nguyên Môi trường, Văn hoá thông tin, Giáo dục đào tạo, Nội vụ, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm văn hoá thông tin và thể thao; lãnh đạo UBND phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Đồng, Ngọc Lâm.

Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – Phó Chủ tịch UBND quận đã trình bày báo cáo đề xuất điều chỉnh một số nội dung của quy chế làm việc của Ban chấp hành; cũng tại cuộc họp đã nghe đồng chí Trưởng phòng Quản lý đô thị báo cáo đề xuất điều chỉnh một số nội dung của Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận”, dự thảo Đề án Quản lý nhà chung cư; nghe đồng chí Trưởng phòng Nội vụ báo cáo phương án luân chuyển vị trí đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/NĐ-CP của Chính phủ; nghe đồng chí Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch báo cáo kế hoạch mua sắm năm 2019. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, cùng ý kiến đóng góp của các đơn vị tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND quận thống nhất, yêu cầu các phòng ban đơn vị:

- Thống nhất các nội dung đề xuất điều chỉnh Đề án” Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận”; yêu cầu hoàn thiện có tờ trình HĐND, phân tích kỹ các nội dung điều chỉnh, chi phí phát sinh; làm rõ công năng sử dụng phương tiện xe đạp.

- Chủ động rà soát tham mưu các nội dung điều chỉnh quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ quận

- Thành lập tổ công tác xây dựng đề án quản lý nhà chung cư, xây dựng biểu kế hoạch thực hiện, tiến độ thực hiện các nội dung công việc; thống nhất là đề án và sẽ trình HĐND vào kỳ họp cuối năm 2019. 

- Thống nhất các nội dung đề xuất luân chuyển vị trí đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 158/NĐ-CP.

- Thống nhất nội dung kế hoạch mua sắm năm 2019; đối với Nhà văn hoá Tổ dân phố phải được đầu tư theo phương án khả thi, rà soát lại hạng mục trong hội trường; tách riêng các hạng mục mua sắm trường học điện tử; thống nhất đề xuất máy trắc nhiệm nhưng yêu cầu phải có tiêu chí cụ thể của Sở Giáo dục đào tạo.

Đồng chí Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp