đô thị

Long Biên tăng cường công tác quản lý nhà chung cư
Ngày đăng 27/06/2019 | 18:31  | Lượt xem: 1238

Chiều ngày 26/06/2019, UBND quận Long Biên tiếp Đoàn kiểm tra Sở Xây dựng về công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư của Thành phố

Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Phạm Thị Kim Hiền - Trưởng phòng QLN&TTBDDS, Phó đoàn; đồng chí Trần Ngọc Minh – Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và TTBĐSđồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND Quận, các đồng chí lãnh đạo, nhân viên Sở Xây dựng, phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư Pháp, đội Quản lý Đội phó quản lý trật tự xây dựng đô thị, 

Sau khi nghe báo cáo của UBND Quận về việc thực theo Kế hoạch số 20/KH-SXD ngày 25/02/2018 của Sở Xây Hà Nội, hội nghị đã thảo luận với các ý kiến phát biểu của các đơn vị về các nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vận hành của các tòa nhà chung cư trên địa bàn, các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện của nhà chung cư, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 và của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư. 
Đồng chí Phạm Thị Kim Hiền đã  ghi nhận việc thực hiện tốt công tác quản lý nhà chung cư của UBND Quận Long Biên và đồng thời đóng góp ý kiến về nội dung báo cáo.