đô thị

Đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020 chương trình 03-CTr/QU
Ngày đăng 04/07/2019 | 11:08  | Lượt xem: 1677

Ngày 01/7/2019, Ban chủ nhiệm Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chủ nhiệm. Đồng chí Vũ Thu Hà – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ nhiệm chương trình chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm báo cáo đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm chương trình kết luận:

Thống nhất thời điểm thực hiện tháng 6/2020, và báo cáo tổng kết thì ước thực hiện kết quả, dự kiến thực hiện.

1. Yêu cầu bám sát chương trình đã ban hành và những nội dung điều chỉnh đã được điều chỉnh và ban hành, lập biểu, thống kê kết quả thực hiện, các kết quả phải được nêu bằng số liệu, có lũy tiến theo từng năm, từng giai đoạn.Những nội dung chưa đạt, yêu cầu nêu rõ nguyên nhân, dự kiến giai đoạn cuối việc thực hiện. Nêu rõ những mô hình mới, công việc phát sinh chưa có trong chương trình đạt ra. 

2. Về chỉ tiêu tuyến đường, tuyến phố: Phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - PCT UBND quận trực tiếp chỉ đạo thi công, đầu tư hạ tầng; đ/c Nguyễn Văn Liêm - PCT HĐND quận chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, của người dân.

3. Một số công việc cụ thể:

- Giao đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - PCT UBND chỉ đạo lập chuyên đề 9 dự án chậm + 1 vườn hoa

- Đối với các dự án khác: Giao đ/c Nguyễn Huy Vinh - Giám đốc BQLDA đầu tư, đ/c Nguyễn Tiến Dũng  - Giám đốc TTQĐ rà soát xây dựng tiến độ cụ thể

- Thực hiện đánh giá số liệu trường học, vườn hoa, cây xanh, hồ nước, trạm ép rác