đô thị

Giao ban công tác tháng 7/2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 của Ban chỉ đạo 197
Ngày đăng 26/07/2019 | 10:06  | Lượt xem: 805

Ngày 24 tháng 7 năm 2019, Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên tổ chức giao ban công tác tháng 7/2019 và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2019. Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – Uỷ viên BTV Quận uỷ - Phó Chủ tịch UBND quận – Trưởng Ban chỉ đạo 197, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên BTV Quận ủy – Phó Chủ tịch HĐND quận; các thành viên BCĐ 197 và Chủ tịch UBND, Trưởng Công an 14 phường. Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực về kết quả thực hiện một số nội dung trọng tâm tháng 7/2019, ý kiến phát biểu của các phòng ban, ngành Quận; UBND các phường. Ban chỉ đạo 197 thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động trong tháng 7/2019; đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và chủ động của các phòng ban, đơn vị quận trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại: Tại một số tuyến phố vẫn còn tồn tại vi phạm quy định về trật tự đô thị, tái vi phạm vào khung giờ buổi tối, khi không có các lực lượng làm nhiệm vụ. Tai nạn giao thông tăng trên cả số vụ, số người chết (số vụ tăng 3, số người chết tăng 2, số người bị thương tăng 2); nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông chủ yếu vẫn là do người tham gia giao thông không chấp hành luật giao thông.

Tại hội nghị Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo 197 chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trong tháng 8 như sau:

1. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Giao Công an quận tham mưu Quận ủy, UBND quận xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự; bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9; nắm tình hình các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự các điểm mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; không để phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp.

- Yêu cầu các cấp, các ngành, UBND các phường tiếp tục nắm bắt tình hình; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và có phương án phòng ngừa các diễn biến xấu có thể xảy ra; kịp thời báo cáo UBND quận những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh mới phức tạp để có phương án giải quyết.

2. Công tác tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông:

a. Giao Công an quận:

- Chủ trì, phối hợp cùng phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh tra giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông số 5 phân tích đánh giá về tình hình tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2019 (số vụ, số người chết, nguyên nhân….). Tiếp tục triển khai các kế hoạch chuyên đề về công tác tuần tra, xử lý và triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận, đặc biệt áp dụng các giải pháp công nghệ (Camera, máy đo tốc độ….).

b. Giao phòng Quản lý đô thị:

- Tổ chức đánh giá công tác đầu tư khắc phục các điểm tồn tại, bất cập trong tổ chức giao thông trên địa bàn quận trong thời gian qua (đã giải quyết bao nhiêu điểm theo phân cấp…) và tiếp tục triển khai giải pháp khắc phục các điểm bất cập trong 6 tháng cuối năm 2019.

- Tiếp tục làm việc với Sở Giao thông vận tải, Ban duy tu các công trình giao thông về giải quyết các bất cập trong tổ chức giao thông trên địa bàn quận.

b. Giao UBND các phường: Rà soát, tổng hợp đề xuất UBND quận (qua phòng Quản lý đô thị) giải quyết những các điểm bất cập trong tổ chức giao thông trên địa bàn.

3. Công tác phòng cháy chữa cháy:

a. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất: Phối hợp cùng Công an quận, UBND các phường tổ chức đánh giá hiệu quả việc đầu tư mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy năm 2018; làm cơ sở trình UBND quận phê duyệt đầu tư mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy giai đoạn.

b. Giao Công an quận: Hoàn thiện quy định quản lý sử dụng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

4. Công tác triển khai thực hiện Phường và tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị:

a. Công tác quản lý trật tự đô thị:

Quan điểm chỉ đạo của quận: Yêu cầu các ngành quận, UBND các phường thực hiện tốt việc duy trì thường xuyên liên tục công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan đô thị quận và xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm (nếu có).

- Giao Công an quận: Trên cơ sở danh sách các điểm vi phạm còn tồn tại gửi UBND các phường để xây dựng kế hoạch và tổ chức lực lượng xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Phối hợp cùng phòng Quản lý đô thị, tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác xử lý vi phạm của UBND các phường; xây dựng phương án hỗ trợ UBND các phường trong quá trình xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị (theo đề xuất của các Phường).

- Giao UBND các phường: Tổ chức xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị còn tồn tại và thực hiện tốt công tác duy trì trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan đô thị; đặc biệt lưu ý với các trường hợp vi phạm (lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán; biển hiệu, biển quảng cáo, dừng đỗ xe sai quy định…) trên các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị.

b. Công tác đầu tư duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật:

- Giao UBND các phường: Tổ chức rà soát, thống kê các vấn đề còn tồn tại, bất cập trên các tuyến đường, tuyến phố đăng ký văn minh đô thị; tổng hợp đề xuất UBND quận (qua Trung tâm phát triển quỹ đất) phương án giải quyết.

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất: Tổng hợp đề xuất của UBND các phường, tổ chức khảo sát, thống kê danh mục cần cải tạo, sửa chữa.

c. Công tác vệ sinh môi trường; đầu tư, duy tu duy trì các vườn hoa:

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất:

+ Hoàn thiện quy chế quản lý, duy tu duy trì các vườn hoa trên địa bàn quận; phân rõ trách nhiệm trong viêc thực hiện công tác đầu tư, duy tu duy trì vườn hoa (nội dung Quận thực hiện, nội dung Phường thực hiện).

+ Chỉ đạo các nhà thầu thực hiện tốt công tác duy tu, duy trì vệ sinh môi trường theo phương án được phê duyệt; kịp thời thu gom không để rác tồn đọng gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

- Giao UBND các phường: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường (đặc biệt lưu ý các trường hợp kinh doanh ăn uống, các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định...).

d. Công tác xử lý vi phạm biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn:

- Giao phòng Văn hóa thông tin: Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, thống kê danh sách các trường hợp vi phạm các quy định về biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận và gửi UBND phường để tổ chức xử lý theo quy định.

- Giao UBND các phường: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phương án chỉnh trang biển hiệu theo phương án đã được UBND quận phê duyệt, đặc biệt lưu ý các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị; tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn theo quy định.

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất: Tiếp tục triển khai phương án lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn theo phương án được UBND quận phê duyệt.

e. Công tác bóc xóa, quảng cáo rao vặt: Đề nghị Quận Đoàn có văn bản báo cáo Thành Đoàn Hà Nội liên quan đến việc triển khai nội dung bóc xóa quảng cáo rao vặt và trang trí hệ thống tủ điện, cột điện trên địa bàn Quận.