đô thị

Ban an toàn giao thông quận đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm
Ngày đăng 08/08/2019 | 09:13  | Lượt xem: 1950

Chiều ngày 07/08/2019, tại phòng họp 3 Ủy ban, Ban an toàn giao thông quận họp Công tác tổ chức giao thông để giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn quận

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng Ban thường trực Ban an toàn giao thông quận chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban An toàn giao thông quận và các đồng chí lãnh đạo UBND 14 phường. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm và các phường án giảm thiểu tai nạn giao thông các tháng cuối năm; nghe ý kiến phát biểu của các ngành dự họp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng Ban thường trực ban an toàn giao thông kết luận và yêu cầu các phòng ban, đơn vị và các ngành quận:

1. Văn phòng HĐND&UBND quận tạo  thư mục hoặc group vào nhóm ban an toàn giao thông quận để chia sẻ và báo cáo các nội dung công việc trong công tác đảm bảo ATGT.

2. Các thành viên ban an toàn giao thông quận thực hiện công tác báo cáo định kỳ 1 tháng/1 lần hoặc đột xuất về cơ quan thường trực theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND quận Long Biên v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông trên địa bàn Quận Long Biên

3. Đối với các vấn đề cụ thể giao các đơn vị nội dung công việc như sau:

- Giao Công an quận chỉ đạo công an phường phối hợp Đoàn thanh niên, phòng GD& ĐT và các đoàn thể, UBND các phường: Tổ chức Tuyên truyền và xử phạt đối với các trường hợp vi phạm an toàn giao thông (đối với trường THPT); thông báo đối với các trường hợp vi phạm tại các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

- Liên ngành Thanh tra giao thông vân tải, Công an Quận, Đội CSGT số 5 tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy.

- UBND các Phường căn cứ thông tin phong QLĐT cung cấp tiếp tục rà soát, đề xuất phương án khắc phục các điểm bất cập đã thực hiện trong giai đoạn 1 và chuẩn bị thực hiện  trong giai đoạn 2.

+ Thanh tra giao thông vận tải tham mưu về mặt pháp lý trong việc thực hiện căm các biểm cấm đỗ xe tại các tuyến ngõ trên địa bàn

+ Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát cắm bổ sung ngay những biển báo bị cũ, mờ, mất.