đô thị

Báo cáo việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Long Biên 8 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 21/08/2020 | 15:48  | Lượt xem: 9057

Ngày 20/8/2020, UBND Quận tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý nhà chung cư, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Long Biên 8 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình – Uỷ viên BTV Quận uỷ - Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo Công an Quận, Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị.

Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Công an Quận về kết quả công tác phòng cháy chữa cháy và báo cáo của Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn quận Long Biên 8 tháng đầu năm 2020, đồng chí Nguyễn Mạnh Trình Uỷ viên BTV Quận uỷ - Phó Chủ tịch UBND quận đánh giá cao kết quả của các ngành trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và công tác quản lý nhà chung cư nhất là trong tình hình ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại: Công tác tuyên truyền, huấn luyện PCCC chưa thực hiện đầy đủ theo kế hoạch (do dịch Covid-19), số vụ cháy nhỏ còn khá nhiều, công tác quản lý chung cư tại một số phường chưa chủ động, một số chung cư cũ đã xuống cấp chưa được cải tạo (thẩm quyền Thành phố).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình Uỷ viên BTV Quận uỷ - Phó Chủ tịch UBND quận chi đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Công tác phòng cháy chữa cháy:

- Giao công an Quận hoàn thiện báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Long Biên 8 tháng đầu năm 2020. Trong đó phân tích các kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân, nêu các khó khăn ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phân tích kỹ quy mô các vụ cháy trên địa bàn.

- So sánh tình hình cháy nổ của quận Long Biên với các quận, huyện trên địa bàn Thành Phố.

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ báo cáo giao ban 197 tại tuần 34.

2. Công quản lý nhà chung cư:

- Giao phòng Quản lý đô thị hoàn thiện báo cáo công tác quản lý chung cư trên địa bàn quận Long Biên 8 tháng đầu năm 2020. Cập nhật kết quả đạt được của cấc đơn vị, các số liệu cụ thể, đối với các nội dung tồn tại, hạn chế cần làm rõ trách nhiệm trong trong việc nắm bắt tình hình tại các nhà chung cư, bổ sung các nội dung khó khăn đặc biệt là các chế tài của Chính quyền đối với Ban quản trị nhà chung cư.  

- Công tác tập huấn: Đánh giá, phân tích ảnh hưởng của dịch Covid-19.