đô thị

Giao ban công tác tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 năm 2016 của Ban chỉ đạo 197
Ngày đăng 01/07/2016 | 15:56  | Lượt xem: 2585

Ngày 22/6/2016, tại phòng họp số 2 Quận ủy, Ban chỉ đạo 197 Quận tổ chức họp giao ban công tác tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 năm 2016

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận; Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận; các thành viên Ban chỉ đạo 197; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa&Thông tin, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án, Công an Quận; Chủ tịch UBND phường và Trưởng Công an các Phường

Qua báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2016 của cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo đánh giá cao trách nhiệm và kết quả nổi bật của các phòng ban, ngành đoàn thể và UBND các phường trong một số lĩnh vực, Kết quả cụ thể như sau:

 - Công tác quản lý trật tự đô thị

+ UBND phường: Đã chủ động xây dựng phương án xử lý đối với các điểm vi phạm theo danh sách do phòng Quản lý đô thị cung cấp, kết quả tổng số vi phạm đã xử lý 841 trường hợp. Xử phạt với số tiền: 52.150.000đ.

+ Đội Thanh tra Giao thông vận tải: Lập biên bản xử lý 54 trường hợp vi phạm TTATGT-TTĐT-VSMT, tạm giữ 114 bộ giấy tờ xe. Xử phạt với số tiền 179.750.000đ.

+ Công an Quận: Phối hợp tổ chức ký cam kết không vi phạm TTĐT, VSMT và thực hiện nếp sống văn minh đô thị với 249 trường hợp kinh doanh mặt phố, Huy động 2.296 lượt chiến sỹ, 6.282 lực lượng Bảo vệ dân phố tham gia trật tự giao thông, trật tự đô thị. Kết quả xử lý 425 trường hợp, xử phạt với số tiền 191.150.000đ.

- Công tác quản lý TTXD:

+ Công tác cấp phép xây dựng: Giấy phép cấp cho nhà ở riêng lẻ từ ngày 20/4/2016 đến ngày 20/06/2016:: Cấp 474 giấy phép (40 giấy tạm, 434 giấy chính)  với 87550.43 m2 sàn xây dựng.

Giấy thỏa thuận vùng bãi sông Hồng, sông Đuống: 15 thỏa thuận

+ Công tác thu thuế xây dựng: Kết quả thu thuế từ ngày 20/4/2016 đến ngày 20/06/2016: Tổng số 517 hộ nộp thuế với tổng số tiền thu được khoảng:  4,023 tỷ đồng.

  Sau khi nghe Lãnh đạo Công an Quận, Phòng Quản lý Đô thị báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên ban chỉ đạo và Chủ tịch UBND các phường. Đặc biệt tiếp thu ý kiến của đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận, đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND Quận kết luận về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm, chuyên đề tháng 7/2016:

- Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

+ Duy trì nắm bắt tình hình cơ sở; tập trung xây dựng, thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động ứng phó với các diễn biến tình hình trong các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.   

+ UBND quận yêu cầu các cấp, các ngành, UBND các phường tiếp tục nắm bắt tình hình; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và có phương án phòng ngừa các diễn biến xấu có thể xảy ra. Kịp thời báo cáo UBND quận những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh mới phức tạp để có phương án giải quyết kịp thời.

- Tiếp tục duy trì công tác quản lý, xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Quận:

+ Giao phòng Quản lý đô thị: Tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm vi phạm trật tự đô thị còn tồn tại theo báo cáo tại kỳ giao ban và chuyển UBND các phường để tổ chức xử lý, UB Mặt trận tổ quốc quận để giám sát thực hiện. Hoàn thành trước ngày 02/7/2016.

Tổ chức kiểm tra kết quả xử lý vi phạm, việc thực hiện các quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của UBND các phường, báo cáo Thường trực HĐND, UBND quận kết quả kiểm tra trước ngày 22/7/2016.

+ Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường:

Quán triệt quan điểm, cách làm, xác định vấn đề trọng tâm, trọng điểm, xây dựng lộ trình xử lý dứt điểm từng điểm vi phạm và duy trì chống tái phạm. Có giải pháp phối hợp phát huy hiệu quả của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát. Đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các quy chế dân chủ trong quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.  

Xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự đô thị và duy trì chống tái vi phạm. Tổng hợp và báo cáo UBND quận kết quả thực hiện trước ngày 20/7/2016.

Xây dựng phương án xử lý những điểm vi phạm có tính chất phức tạp, báo cáo UBND quận trước ngày 12/7/2016 và tổ chức ra quân xử lý dứt điểm, xong trước ngày 20/7/2016.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng:

+ Xử lý vi phạm trật tự xây dựng tồn tại:

UBND phường Long Biên, Ngọc Thuỵ, Việt Hưng: Tổ chức xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn tại. Báo cáo UBND quận kết quả thực hiện hàng tuần.

UBND phường Giang Biên, Đức Giang: Tổ chức xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trong khu đô thị Việt Hưng, hoàn thành trước ngày 12/7/2016. Báo cáo UBND quận trước ngày 15/7/2016. 

+ Giao Đội Thanh tra xây dựng:

Chủ trì phối hợp cùng phòng Quản lý đô thị, UBND các phường tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn, đặc biệt công trình xây dựng của các doanh nghiệp sử dụng vốn ngoài ngân sách; áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời (trong trường hợp có vi phạm). Báo cáo UBND quận kết quả kiểm tra trước ngày 20/7/2016.

+ Giao UBND phường:

Phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn (không có GPXD, sai so với GPXD...). Tổng hợp và báo cáo UBND quận (qua phòng Quản lý đô thị, hình ảnh kiểm tra kèm theo) trước ngày 20/7/2016.

+ Giao phòng Quản lý đô thị:

 Chủ trì, phối hợp với UBND các phường, Đội Thanh tra xây dựng tăng cường công tác kiểm tra sau phép các công trình nhà ở riêng lẻ và các công trình xây dựng khác xây dựng trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát được tình hình. Tổng hợp và báo cáo UBND quận kết quả kiểm tra (hình ảnh kiểm tra kèm theo) hàng tháng (trước ngày 24 hàng tháng); đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện kiểm tra theo các chuyên đề.

- Công tác giải phóng mặt bằng:

Giao Ban bồi thường giải phóng mặt bằng: Chủ trì phối hợp cùng các ngành chức năng quận, UBND các phường (có dự án) rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng; Ban Quản lý dự án xây dựng phương án bảo vệ thi công dự án trọng điểm trong tháng 7/2016, xong trước ngày 01/7/2016. Kịp thời báo cáo UBND quận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm:

Giao phòng Y tế: Chủ trì phối hợp cùng các ngành chức năng quận, UBND các phường tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Báo cáo UBND quận kết quả thực hiện trước ngày 20/7/2016.

- Công tác tổ chức an toàn giao thông:

+ Giao phòng Quản lý đô thị:

Tham mưu UBND quận nội dung làm việc với Sở Giao thông vận tại Hà Nội về giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác tổ chức giao thông trên địa bàn Quận trong tháng 7/2016.

Chủ trì cùng UBND các phường (đặc biệt là các phường có các khu đô thị) tham mưu UBND quận phương án sắp xếp điểm đỗ ô tô, xe máy, trước ngày 15/7/2016.

+ Giao Ban Quản lý dự án: Xây dựng phương án đầu tư, quản lý các bãi đỗ xe đã được bàn giao trong khu đô thị Việt Hưng, báo cáo UBND quận trước ngày 15/7/2016.

- Về tổ chức thực hiện Chỉ thị 08 – CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành uỷ:

+ Các phòng ban có trách nhiệm nghiên cứu từng nội dung Chỉ thị 08-CT/TU, tham mưu kế hoạch thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, báo cáo UBND quận dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện của đơn vị trước ngày 05/7/2016.

+ Giao phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND quận kế hoạch thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU, trước ngày 10/7/2016.

- Giao phòng Quản lý đô thị: Tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, UBND các phường và báo cáo Thường trực HĐND quận, UBND quận (qua Văn phòng HĐND – UBND quận) để làm cơ sở Thường trực HĐND quận thực hiện công tác giám sát kết quả thực hiện của các đơn vị.