đô thị

Báo cáo điều chỉnh chỉ giới đường Nguyễn Văn Linh
Ngày đăng 20/10/2020 | 14:11  | Lượt xem: 10924

Ngày 19/10/2020 Thường trực Quận ủy đã tổ chức họp để nghe UBND quận báo cáo về đề xuất điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Dự họp có các đồng chí trong thường trực Quận uỷ, đồng chí Chủ tịch HĐND, đồng chí PCT quận phụ trách đô thị cùng các đồng chí là trưởng các phòng QLĐT, TNMT, TCKH và Chủ tịch UBND các Phúc Đồng, Sài Đồng, Gia Thụy, Thạch Bàn. Đồng chí Bí thư quận ủy Đường Hoài Nam chủ trì buổi họp.

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh trước đây là tuyến đường quốc lộ (gọi là quốc lộ 5), tuy nhiên tại quy hoạch chung thủ đô, cùng các quy hoạch quận Long Biên tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch phân khu đô thị N10 đã định hướng và xác định là tuyến đường đô thị. Từ định hướng theo quy hoạch UBND thành phố đã xác định và phê duyệt chỉ giới đường đỏ để mở rộng đường Nguyễn Văn Linh và đồng ý về chủ trương mở rộng đường Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay và những năm tiếp theo nguồn ngân sách càng ngày càng thiết chặt theo luật đầu tư công, quỹ đất tái định cư không còn, chính sách tái định cư bằng chung cư triển khai trên địa bàn quận sẽ rất khó khăn, khối lượng Gpmb lớn ảnh hưởng nhiều đến an sinh xã hội. Qua rà soát sơ bộ thì khối lượng GPMB khoảng 1700 hộ dân cùng 35 cơ quan đơn vị. Để chủ trương thực hiện mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Linh được khả thi hơn, UBND quận Long Biên đề xuất phương án điều chỉnh chỉ giới báo cáo Thường trực Quận uỷ, làm cơ sở để báo cáo đề xuất Thành phố chấp thuận cho phép điều chỉnh chỉ giới tuyến đường Nguyễn Văn Linh, cập nhật vào quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000.
Phương án đề xuất dựa trên nguyên tắc hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng, cắt vào các hộ dân nhưng phải đảm bảo cơ cấu, chiều rộng mặt cắt ngang các làn đường đúng theo quy hoạch phân khu và các tiêu chuẩn quy chuẩn về đường đô thị.
Phương án cơ bản đều được các đồng chí trong Thường trực quận ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND quận, các đồng chí trưởng các phòng, ban ngành, Bí thư, chủ tịch các phường có tuyến đường Nguyễn Văn Linh đi qua đồng tình, ủng hộ. Qua báo cáo và ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, đồng chí Bí thư thống nhất chủ trương và có chỉ đạo lưu ý khớp nối với hệ thống hạ tầng chung của huyện Gia Lâm.
Phương án điều chỉnh chỉ giới tuyến đường Nguyễn Văn Linh khi được UBND thành phố chấp thuận sẽ là cơ sở để UBND quận Long Biên triển khai và thực hiện lập dự án, giải quyết được bất cập trong công tác quản lý đô thị, quản lý và cấp giấy phép xây dựng cho các hộ dân nằm trong khu vực tuyến đường, đồng thời xoá bỏ được khái niệm về quy hoạch treo đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh mà trong các buổi tiếp xúc cử tri nhân dân thường kiến nghị.