đô thị

Một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Ngày đăng 27/07/2016 | 13:54  | Lượt xem: 1595

Từ ngày 01/8/2016 , Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt có hiệu lực và thay thế nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nhằm phục vụ nhân dân tìm hiểu các quy định mới tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, UBND quận Long Biên tổng hợp một số nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau: