đô thị

Giao ban Ban Chỉ đạo 197 Quận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý III/2022
Ngày đăng 03/10/2022 | 09:22  | Lượt xem: 562

Ngày 29/9/2022, UBND quận tổ chức buổi họp giao ban Ban chỉ đạo 197 quận, trọng tâm công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban chỉ đạo 197 Quận chủ trì buổi giao ban.

Dự và chỉ đạo buổi giao ban có đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận. Cùng dự có lãnh đạo UBMTTQ Quận, Thường trực HĐND Quận và các đồng chí là thành viên BCĐ 197 quận.

Sau khi nghe Công an Quận - Cơ quan Thường trực BCĐ 197 quận báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong quý III/2022 và công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong 09 đầu năm trên địa bàn quận; nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Quận ủy, đồng chí Chủ tịch UBND quận và ý kiến phát biểu của các đơn vị dự họp; đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 197 quận kết luận, chỉ đạo các nội dung sau:

Đánh giá cao và ghi nhận các ngành, các đơn vị, UBND các phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác PCCCC; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn khắc phục tồn tại và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về công tác đảm bảo an toàn PCCC; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy tới các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và nhân dân. Hướng dẫn các cơ sở, các đơn vị xây dựng phương án và tổ chức thực tập phương án, hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, thoát hiểm.... Triển khai thành lập các đội PCCC tình nguyện trên địa bàn các Phường. Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH cấp Quận, phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tham gia và tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các khu dân cư ngõ nhỏ. Trong 9 tháng đầu năm 2022, về cơ bản trên địa bàn quận không xảy ra các vụ cháy nổ lớn, không gây thiệt hại về người.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác PCCC trên địa bàn còn một số nội dung cần quan tâm: Việc khắc phục đối với các công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đi vào hoạt động còn chậm, các chủ đầu tư chưa tập trung cho công tác khắc phục; công tác điều tra cơ bản đôi lúc còn chậm; còn một số phường chưa thành lập đội PCCC tình nguyện; chế độ thông tin báo cáo định kỳ tại một số thời điểm còn chậm và chưa đảm bảo thời gian theo quy định và yêu cầu.

Trong thời gian tới, công tác PCCC&CNCH cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Yêu cầu các nghành, các đơn vị và UBND các phường tiếp tục tăng cường tính kỷ cương, kỷ luật, xác định đúng, rõ trách nhiệm, chức trách của đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn quận. Chủ động nghiên cứu, tham mưu và đề xuất UBND quận các giải pháp về đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn quận. Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định và điều kiện an toàn PCCC, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở, chủ đầu tư, người dân trên địa bàn về công tác PCCC.

2. Giao Công an quận:

- Tiếp tục duy trì và tăng cường chỉ đạo sát sao đối với các nhiệm vụ về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận; bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, các Bộ Ban ngành, Thành ủy, UBND Thành phố, Quận ủy… tham mưu UBND quận triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác PCCC&CNCH và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo quy định, đột xuất.

- Phối hợp với các ngành tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức về đảm bảo an toàn PCCC và tổ kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị khắc phục các tồn tại về công tác PCCC; tham mưu UBND quận xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, đảm bảo các cơ sở đi vào hoạt động phải đủ các điều kiện quy định về an toàn PCCC theo quy định.

- Đối với từng nhóm chuyên đề PCCC: Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC đối với từng chuyên đề, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, đơn vị, UBND các phường, rõ giải pháp, tiến độ và thời gian khắc phục xong; trong đó đặc biệt quan tâm đến nhóm có nguy cơ cháy nổ cao và mất an toàn PCCC.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao ý thức, kỹ năng nghiệp vụ về PCCC cho các lực lượng thực hiện công tác chữa cháy và CNCH.

3. Giao UBND các phường:

- Báo cáo Đảng ủy Phường để đưa nội dung công tác PCCC vào giao ban chuyên đề tại kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ phường ngay đầu tháng 10/2022, để xin ý kiến và bàn các giải pháp về đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn Phường.

- Đối với các phường chưa hoàn thành việc thành lập đội PCCC tình nguyện: Rà soát, khần trương hoàn thành các thủ tục và ban hành quyết định thành lập đội PCCC tình nguyện trên địa bàn.

- Rà soát, bố trí cán bộ chuyên trách, nắm những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH để theo dõi và tham mưu UBND phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ về PCCC. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo và đột xuất về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn, gửi Công an quận, phòng Quản lý đô thị theo dõi và tổng hợp. 

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất thành lập mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC đối với cụm dân cư cũ, xe phòng cháy chữa cháy không tiếp cận được khi có cháy xảy ra và phối hợp với Công an quận xây dựng phương án, tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

4. Đối với từng chuyên đề về phòng cháy, chữa cháy:

Yêu cầu Công an quận, các ngành chức năng quận, UBND các phường tập trung triển khai các giải pháp đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (tuyên truyền, hướng dẫn khắc phục tồn tại, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm đình chỉ và đình chỉ các cơ sở không đảm an toàn PCCC….).

a. Đối với chuyên đề chung cư, nhà cao tầng (chú trọng đối với nhóm chung cư, nhà tập thể cũ xuống cấp không đảm bảo an toàn PCCC:

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về PCCC, tổ chức ký cam kết cho các hộ dân này nếu không thực hiện thì phải tự chịu trách nhiệm và tổ chức các lớp tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiến thức PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xẩy ra.

- Kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm tại những chung cư không đảm bảo an toàn PCCC, có biện pháp mạnh đối với các chủ đầu tư cố tình trốn tránh không thực hiện việc khắc phục.

b. Đối với chuyên đề Karaoke

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC (tạm định chỉ và đình chỉ); hướng dẫn các cơ sở khắc phục tồn tại, khi nào đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC mới cho phép hoạt động.

- Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh phải có phương án chữa cháy, thoát hiểm, thoát nạn khi xảy ra cháy và tổ chức tập huấn các kỹ năng về chữa cháy và CNCH cho các cơ sở.

c. Đối với chuyên đề kho bãi hàng hoá

- Tập trung kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định.

- Rà soát điều tra cơ bản những cơ sở xây dựng trên đất không phép, không đúng mục đích sử dụng đất kiên quyết đình chỉ hoạt động và tháo dỡ công trình vi phạm.

d. Đối với chuyên đề khu công nghiệp

 Xử phạt vi phạm hành chính và ban hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của các cơ sở vi phạm, tổ chức giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết định đình chỉ của cơ sở, yêu cầu đơn vị khắc phục tồn tại, mới được hoạt động tiếp.

e. Đối với chuyên đề các công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đi vào hoạt động:

- Đối với nhóm công trình, dự án nguồn ngân sách Quận: Yêu cầu các phòng ban, đơn vị quận đẩy nhanh việc khắc phục; rà soát, đầu tư bổ sung để đảm bảo việc thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC, chú trọng nhóm công trình trường học và thiết lập hồ sơ quản lý về PCCC của trường. 

- Đối với cơ sở vi phạm bị tạm đình chỉ hoạt động phải chỉ đạo UBND phường giao rõ trách nhiệm giám sát việc thực hiện của cơ sở, đồng thời giao Công ty điện lực Long biên kiểm tra hệ thống điện sau công tơ yêu cầu cơ sở phải khắc phục ngay nếu hệ thống điện không đảm bảo (để giảm thiểu nguy cơ cháy tại các cơ sở này).

- Công an quận phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan và UBND các phường làm việc và yêu cầu các cơ sở xây dựng lộ trình, cam kết khắc phục tồn tại. Tổ chức theo dõi giám sát lộ trình thực hiện của cơ sở, định kỳ họp kiểm điểm đánh giá tiến độ khắc phục của cơ sở.

g. Đối với chuyên đề gas và xăng dầu: Tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh ga trong khu dân cư vi phạm và không đảm bảo an toàn PCCC.

h. Đối với chuyên đề chợ, trung tâm thương mại, siêu thị

- Đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện PCCC, chưa nghiệm thu PCCC đã đi vào hoạt động:  Kiểm tra, ban hành quyết định đình chỉ và yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động, tổ chức khắc phục các tồn tại và sau khi có nghiệm thu về PCCC mới được trở lại hoạt động.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC đối với lực lượng PCCC cơ sở ; đặc biệt tuyên truyền sâu, rộng đến đối tượng là cán bộ nhân viên của công ty, các hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ.

- Đối với các khu chợ cũ, tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh không ăn ở, sinh hoạt để đảm bảo an toàn tính mạng trong trường hợp xảy ra cháy.

i. Đối với nhóm nhà ở kết hợp kinh doanh và khu dân cư cũ ngõ nhỏ: Yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về PCCC; nghiên cứu mô hình Liên gia an toàn, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

5. Công tác đầu tư hạ tầng và mua sắm trang thiết bị chữa cháy và CNCH

a. Giao Công an quận

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND quận mua sắm bổ sung và nâng cao phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội PCCC tình nguyện (thuộc thầm quyền của Quận và đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền của Thành phố quyết định).

- Nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư hệ thống báo cáo khu dân cư, đặc biệt là các khu dân cư cũ ngõ nhỏ.

b. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất: Hoàn thiện, báo cáo UBND quận chủ trương đầu tư họng nước cứu hoả giai đoạn 2 và phương án cải tạo sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho các trụ sở đội PCCC tình nguyện trên địa bàn các Phường.

6.  Công tác thành kiểm tra công vụ và thành lập Đội kiểm tra liên ngành về công tác PCCC

a. Giao phòng Nội vụ tham mưu UBND quận thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND quận về kiểm tra công vụ về việc thực hiện công tác quản lý đô thị năm 2022. Trọng tâm các nội dung kiểm tra sau:

+  Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo 197 quận, các nhiệm vụ lãnh đạo quận giao về công tác trật tự đô thị.

+ Thực hiện thông báo giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Long Biên về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

+ Việc thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy tình nguyện tại phường.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND quận kế hoạch kiểm tra công vụ chuyên sâu về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận.

b. Giao Công an quận phối hợp cùng các phòng Quản lý đô thị, Tư pháp, Nội vụ, Văn hóa thông tin, Kinh tế, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tham mưu, đề xuất UBND quận thành lập Đội kiểm tra liên ngành của UBND quận (với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và các cơ sở pháp lý) để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về công tác PCCC theo từng nhóm chuyên đề.

7. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân quận và MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội: Tiếp tục duy trì công tác phối hợp, tuyên truyền và giám sát công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy; trách nhiệm của các ngành , UBND các phường trong thực hiện nhiệm vụ.