đô thị

Long Biên công bố các đồ án quy hoạch trên địa bàn quận
Ngày đăng 26/03/2021 | 16:06  | Lượt xem: 10471

Thực hiện theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị về công bố công khai quy hoạch đô thị, ngày 26/3/2021 UBND quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư tổ chức hội nghị công bố công khai 02 đồ án Quy hoạch trên địa bàn quận

Thực hiện theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị về công bố công khai quy hoạch đô thị, ngày 26/3/2021 UBND quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại Hùng Cường và Công ty cổ phần The Vistas tổ chức hội nghị công bố công khai 02 đồ án Quy hoạch: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10 tại ô đất ký hiệu E.2/NT6 - Dự án Khu nhà ở 319 Bồ Đề tại phường Bồ Đề và Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và cho thuê tại ô đất ký hiệu NO-07 tại phường Giang Biên.

Về dự hội nghị công bố Quy hoạch có đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch kiến trúc, đồng chí Phó chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Trình, cùng các đơn vị ban ngành đoàn thể, UBND các phường có liên quan, đại diện nhân dân các tổ dân phố nằm trong vùng Quy hoạch, đơn vị chủ đầu tư, cơ quan thông tấn báo chí. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch kiến trúc công bố đọc Quyết định phê duyệt Quy hoạch, đơn vị tư vấn lập Quy hoạch đã báo cáo trình bày nội dung 02 đồ án Quy hoạch với nội dung cơ bản như sau:

1/ Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10 tại ô đất ký hiệu E.2/NT6 - Dự án Khu nhà ở 319 Bồ Đề tại phường Bồ Đề được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5308/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 với quy mô diện tích 19.750m2, gồm 3 hạng mục công trình: Nhà ở cao tầng (cao 25 tầng, 512 căn hộ, 2 tầng hầm), nhà ở liền kế có sân vườn (93 căn) và công trình trường Mầm Non. Nay điều chỉnh trường Mầm non từ 3 tầng thành 4 tầng, các chỉ tiêu khác giữ nguyên theo quy hoạch được duyệt.

2/ Đồ án Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và cho thuê tại ô đất ký hiệu NO-07 tại phường Giang Biên được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5210/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 với quy mô diện tích 7.483m2, gồm 26 công trình nhà liền kề 06 tầng và 01 tầng hầm.

Việc lập đồ án Quy hoạch chi tiết và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết nêu trên nhằm mục đích cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt. Xác định cơ cấu chức năng sử dụng đất hợp lý, đảm bảo không gian kiến trúc cảnh quan đô thị hiện đại, đồng bộ về kiến trúc hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Đồ án được nghiên cứu đồng bộ, hoàn chỉnh, khớp nối gắn kết hài hòa với khu vực lân cận. Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn về Quy hoạch, xây dựng và các quy định hành. Đồ án được phê duyệt làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng góp phần vào công cuộc phất triển kinh tế, phát triển hã tầng xã hội và phát triển đô thị trên địa bàn quận Long Biên nói riêng và Thành phố Hà Nội nói chung.