Góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

28/04/2020 | 08:11  | Lượt xem: 2940
Năm năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên đã nỗ lực vượt qua khó khăn,...