Hoạt động chủ đề 2022

Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND quận Long Biên về việc khen thưởng các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chủ đề công tác năm 2022
Ngày đăng 29/07/2022 | 14:09  | Lượt xem: 192

Ngày 13/7/2022, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc khen thưởng các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chủ đề công tác "Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị" 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn quận Long Biên.

Nội dung chi tiết tại đây /documents/2094419/0/Q%C4%90+khen+th%C6%B0%E1%BB%9Fng+6+th%C3%A1ng+DVK.pdf/bcc504cf-a3b5-414d-9967-09953abff154