Hoạt động chủ đề 2022

Quyết định số 531-QĐ/QU ngày 07/7/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc khen thưởng tác giả có bài viết tiêu biểu vòng sơ khảo cuộc thi "Viết về tấm gương điển hình Dân vận khéo trên địa bàn quận Long Biên năm 2022"
Ngày đăng 29/07/2022 | 14:13  | Lượt xem: 5669

Ngày 07/7/2022, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Quyết định số 531-QĐ/QU về việc khen thưởng tác giả có bài viết tiêu biểu vòng sơ khảo cuộc thi "Viết về tấm gương điển hình Dân vận khéo trên địa bàn quận Long Biên năm 2022"

Nội dung chi tiết tại đây /documents/2094419/0/QD+khen+thuong+bai+thi++DVK+so+khao+dot+1.pdf/79f404f9-f0b9-454a-905c-d678472218b1